Tillgänglighet och delaktighet

Har du frågor kring tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning? Har du idéer, tankar och vill engagera dig för Ett Skellefteå för alla - oavsett funktionalitet? Delaktighetssamordnaren kan ge råd om vart du ska vända dig i olika situationer.

Delaktighetssamordnare

Kommunens delaktighetssamordnare arbetar utifrån den funktionshinderspolitiska strategin Ett Skellefteå för alla (pdf, nytt fönster). Det betyder att få snurr på de politiska målen kring tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, både inom kommunen som organisation och i samhället i stort.

Det är inte alltid så lätt att veta vart man ska vända sig med olika frågor. Via kundtjänst når du enkelt delaktighetssamordnaren som kan försöka hjälpa dig att hitta rätt med just din fråga eller fundering. Du kan också få hjälp med att få kommunal information översatt till lättläst svenska, inläst på band eller i punktskrift.

Delaktighetssamordnaren är funktionsnedsättningsföreningarnas kontaktperson i kommunen och sekreterare i Rådet för förebyggande av funktionshinder.

Vill du engagera dig?

Det bästa sättet att påverka är att göra det tillsammans med andra. Det finns många föreningar i Skellefteå som arbetar för olika funktionsnedsättningsgrupper. Du kan hitta webbadresser till föreningarna här, eller så kan delaktighetssamordnaren hjälpa dig att komma i kontakt med rätt förening. Genom föreningarna och deras medverkan i Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) kan just dina frågor komma upp på politikernas bord. 

Mötesplatser, aktivistfik, demonstrationer, föreläsningar eller kunskapskvällar - om du har idéer och vill engagera dig på annat sätt än genom en förening är du varmt välkommen att höra av dig till delaktighetssamordnaren. Finns viljan så går det oftast att göra det.

Information och snabblänkar 

Delaktighetssamordnaren har samlat information och snabblänkar som kan underlätta för dig som söker olika former av stöd till personer med funktionsnedsättning.

Information och snabblänkar

 

Kontakt

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-06-13