Det här behöver du som medarbetare tänka på

Här kan du ta del av vad du som anställd bör tänka på. Du som jobbar som pedagog eller chef eller inom vård, omsorg och stöd hittar även riktad information och riktlinjer på egna sidor. Informationen uppdateras löpande eftersom situationen är föränderlig.

För dig som jobbar inom skolan, inom vård, omsorg och stöd eller som är chef

Förskola, skola och gymnasiet Vård, omsorg och stöd Chef

Information till alla anställda: Innehållsförteckning

Munskydd i inomhusmiljöer

(För medarbetare inom vård, omsorg och stöd gäller andra rutiner.)

21-04-15: Alla medarbetare i Skellefteå kommun rekommenderas att använda munskydd på jobbet i inomhusmiljöer då nära kontakt inte går att undvika. Beslutet förlängs till den 9 maj, och följer därmed Region Västerbottens skärpta rekommendationer.

I första hand ska vi, där det är möjligt, använda arbetssätt som gör att medarbetare kan hålla avstånd till andra. Använd åtgärdstrappan som stöd i beslut om åtgärder på arbetsplatsen.

Läs mer här

Information om vaccination mot covid-19 för medarbetare

21-02-11: Just nu vaccineras personer som tillhör fas 1.

Under frågor och svar finns generella frågor som rör vaccination mot covid-19.

Läkemedelsverket svarar på frågor som rör vaccin mot covid-19. Här kan du t.ex. få svar på vad som gäller om du äter någon medicin, hur vaccinen testas och hur lång tid det tar innan vaccinet anses ge ett gott skydd.

Läs här för mer information för medarbetare inom vård, omsorg och stöd.

Ersättning vid vaccination mot covid -19

2021-03-05. Vaccination i fas 1 och 2 sker per arbetsplats. Vaccination som sker på arbetstid görs med bibehållen lön och behöver inte registreras. Vid vaccination som sker på ledig tid utgår ersättning motsvarande 1 timmes arbete.

Ersättningsregler vid vaccination mot covid -19, fas 1 och 2

Provtagning för covid-19

Region Västerbotten ansvarar för provtagningen i länet. De uppmanar alla som får symtom som kan tyda på Covid-19 att testa sig genom egenprovtagning. Symtomen ska ha pågått i minst 24 timmar innan provtagningen.

Läs mer här

Skellefteå kommuns rutiner för sjukfrånvaro

Rutiner för sjukfrånvaro för medarbetare inom Skellefteå kommun varierar något beroende på verksamhet. De utgår från verksamhetens karaktär, rutiner och möjlighet att minimera smittspridning om medarbetare plötsligt insjuknar.

Rutiner för dig som arbetar inom verksamhet som omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien: För dig gäller Region Västerbottens rekommendationer, klicka här.

Rutiner för dig inom övrig kommunal verksamhet: Du ska stanna hemma om du känner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber. Detta gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Dessa rutiner har utformats av Folkhälsomyndigheten.

Kriterier för smittfrihet vid Covid-19 (FHM)

Registrera din sjukfrånvaro samma dag som du blir sjuk

På grund av den speciella situation vi har behöver arbetsgivaren ha aktuell sjukfrånvarostatistik och personalplanera dagligen. Därför är det viktigt att du, förutom att höra av dig till din chef, registrerar din sjukfrånvaro direkt du blir sjuk i Personec Självservice, antingen via datorn eller mobilen. Saknar du behörighet att själv registrera din frånvaro i Personec Självservice kontaktar du lönecenter.

Läs mer i nyheten

Ersättning för karensavdraget ges i efterhand

Med anledning av spridningen av covid-19 har regeringen beslutat att slopa karensavdraget. Medarbetare som blir sjuka har alltså rätt till sjuklön från första dagen.

Men du som varit sjukskriven från jobbet efter den 11 mars kommer att få karensavdrag som vanligt vid nästa löneutbetalning. Ersättningen för första sjukdagen får du söka i efterhand från Försäkringskassan. Information om hur du ansöker om ersättningen finns på Försäkringskassans webbplats. I ansökan ska Skellefteå kommuns organisationsnummer anges, 212000-2643.

Den som anländer till Sverige från utlandet

21-02-05: I flera länder har det upptäckts nya varianter av viruset som orsakar Covid-19 som lättare sprids. Reser du in i Sverige från utlandet är det viktigt att du stannar hemma, undviker nära kontakter, testar dig för covid-19 och inväntar provsvaret hemma! Informera din chef och delge chefen provsvaret när du fått det.

Rekommendationen att testa sig gäller oavsett vilka länder du har besökt. (De gäller även för barn i förskoleklass och uppåt, men inte yngre barn.)

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet.

Om du har ett arbete som inte kan utföras på distans kan du ha rätt till smittbärarpenning de dagar du stannar hemma och inväntar provsvar. Du ska stanna hemma i minst 7 dagar efter ankomst till Sverige.

Smittbärarpenning (smittad eller kan vara smittad av covid-19)

Om du får förhållningsregler av läkare eller av Vårdhygien att inte arbeta på grund av att du

 • är smittad
 • kan vara smittad
 • ska vara i karantän för att minska spridningen av Covid-19

kan du ha rätt till smittbärarpenning från Försäkringskassan.
Läkarkontakt behövs för intyg om smittbärarpenning.

Läs mer om Smittbärarpenning på Försäkringskassans webb

Arbetsgivaren kan även i vissa fall stänga av medarbetare för att förhindra spridning av covid-19.

Se även Folkhälsomyndigheten

Se även SKR:s Frågor och svar om ersättningar, sjukledighet och annan ledighet

Omflyttning av medarbetare i Skellefteå kommun

Varför behöver Skellefteå kommun göra personalomflyttningar?

Den ökade smittspridningen av Covid-19 har bland annat lett till att Skellefteå kommun har beslutat att stänga ner vissa verksamheter. De medarbetare som då blir tillgängliga är en personalresurs som vi använder för att bemanna, förstärka samhällsviktiga verksamheter.

Kan det bli aktuellt med mer omflyttning av personal?

Ja, det är troligt, beroende på hur situationen utvecklas.

Omflyttning av medarbetare i Skellefteå kommun

Frågor och svar/samtalsstöd vid omflyttning av medarbetare

Om medarbetarens anställningsvillkor och lön

Ändras något i min anställning?

Endast arbetsuppgiftens art. Du är fortfarande anställd på din ordinarie förvaltning, och med din ordinarie roll. Detta är en tillfällig omflyttning.

Om jag har frågor som rör min anställning, vem ska jag vända mig till i form av närmsta chef?

Beroende på vad frågan gäller kan du vända dig antingen till din ordinarie chef, eller din tillfälliga chef, eller annan utsedd.

Ändras min lön något?

Utgångspunkten är att den tillfälliga placeringen sker med bibehållen lön.

Får jag någon extra ersättning för att jag ställer upp i denna situation?

Nej, utgångspunkten är den tillfälliga placeringen sker med bibehållen lön, utan någon extra ersättning. Om du arbetar enligt schema (kvällar och helger) utgår ob-ersättning enligt AB.

Allmänna bestämmelser gällande: Kommunal och AKV

Allmänna bestämmelser gällande: Vårdförbundet, Akademiker Alliansen, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Har jag rätt till ersättning för förskjuten arbetstid och hur rapporterar jag det?

Om du blivit tillfrågad att ändra din arbetstid dagen innan eller inom en tiodagarsperiod före förändringen har du rätt till ersättning för förskjuten arbetstid, enligt AB § 23.

Allmänna bestämmelser gällande: Kommunal och AKV

Allmänna bestämmelser gällande: Vårdförbundet, Akademiker Alliansen, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

Under rådande omständigheter ska du använda

Blanketten ”Ändring av arbetstid under Covid19” för att rapportera förskjuten arbetstid. Du hittar blanketten här.

Kan jag få färdtidsersättning om jag behöver åka till en annan arbetsplats?

Ja, om du uppfyller kriterierna från AB §24 (se länk i slutet av dokumentet). Vid ytterligare frågor kontakta Lönecenter.

Hur blir det med personalparkering om jag placeras på annan arbetsplats?

Arbetsgivaren står för kostnaden gällande personalparkering för den medarbetare som flyttas till annan arbetsplats p.g.a. Covid-19. Detta gäller anställda som blir tillfälligt omflyttade och inte har möjlighet att ta sig till och från arbetsplatsen genom att gå, cykla eller åka kollektivt. Parkeringsbiljett köps via SkePark-appen och parkeringsavgiften debiteras kostnadskonto enligt särskild anvisning.

Får jag resa på betald arbetstid om jag blir flyttad till en annan arbetsplats?

Ja, om du reser mellan olika arbetsplatser samma dag.

Kan jag ha rätt till kilometerersättning om jag blir flyttad till annan arbetsplats?

Ja, du kan ha rätt till ersättning för eventuella merkostnader. Du har då rätt till kilometerersättning från ordinarie arbetsplats till den nya, så länge det medför merkostnad.
Läs mer här

Kan jag välja att få övertid i pengar eller i ledighet?

Övertid betalas ut i pengar under perioden för Covid-19.

Jag flexstämplar dagligen. Hur ska jag göra om jag blir placerad på annan arbetsplats där medarbetarna inte flexstämplar?

Om din nya arbetsplats går under avtal med flexstämpling så fortsätter du stämpla som vanligt. Om den nya arbetsplatsen inte flexstämplar så ska du inte flexstämpla.

Vad händer om jag arbetsvägrar (inte accepterar den beslutade omflyttningen)?

Vi eftersträvar att medarbetare frivilligt accepterar dessa tillfälliga arbetsuppgifter. Giltiga skäl att neka, kan tex vara att du ej har körkort, hälsoproblem som gör att man inte klarar jobbet, eller att det ej går ordna barnomsorg (arbetsgivaren gör allt för att ordna barnomsorg utifrån behov.)
Enligt AB §6 kan arbetsgivaren i en sådan här situation beordra medarbetaren till den tillfälliga placeringen. Läs mer här

Om medarbetarens nya roll

Jag har ingen vårdutbildning, hur ska jag kunna genomföra ett sådant här typ av arbete?

Innan du påbörjar din nya roll kommer du att få en introduktion till verksamheten. Du kommer att jobba med enklare arbetsuppgifter i verksamheten, tillsammans med kollegor som hjälper till och vägleder dig.

Kommer jag att behöva jobba på obekväm arbetstid, kvällar och helger?

Ja, det kan hända att du behöver arbeta på obekväm arbetstid.

Kommer jag att flyttas mellan olika verksamheter?

Nej, du kommer troligtvis att få arbeta på samma verksamhet under denna tid.

Kan jag få arbeta inom förskola/skola istället?

Behovet kommer att vara störst inom Socialförvaltningen, och därför är det dit våra personalomflyttningar sker i första hand.

När får jag gå tillbaka till mitt ordinarie arbete?

Vi kan inte svara på det i dagsläget. Allt är beroende på hur situationen med Covid-19 utvecklar sig. 

Möten och sammankomster

Uppdaterad 2021-02-09. Maxantalet deltagare för samtliga sammankomster följer de skärpta lokala allmänna råden i Västerbotten. Regeringen har beslutat att gränsen blir 8 personer från 24 november i hela landet. Här kan du läsa beslutet.

I dagsläget är det olämpligt att fysiskt samla människor från olika verksamheter över huvud taget. Digitala möten ska vara förstahandsval.

Använd nedanstående checklista som ett stöd inför en planerad sammankomst. Som ett ytterligare stöd utöver checklistan finns även ett fördjupat riskbedömningsverktyg att använda. I riskbedömningsverktyget återfinns riskfaktorer för smittspridning samt riskreducerande åtgärder som arrangören kan vidta. Det fördjupade riskbedömningsverktyget kan ses som ett extra stöd till checklistan som med fördel kan användas för arrangörer till större evenemang.

Checklista för samtliga sammankomster

 • Möten ska vara digitala. Fysiska möten sker bara i undantagsfall.
 • Se över möteslokaler så att avstånd mellan deltagare kan hållas. Vid behov boka en större lokal. Tumregeln är varannan stol.
 • Undvik att blanda människor från olika verksamheter.
 • Om möjligt korta ner längden på sammankomsten/mötet.
 • God kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
 • Personer med sjukdomssymtom, även lindriga sådana, ska inte komma till evenemanget och får man symtom under tiden går man hem.
  Ge information om allmänna hygienråd (t ex affischer från Folkhälsomyndigheten).
 • Deltagare som tillhör riskgrupp ansvarar själv för att vidta åtgärder i dialog med arrangören.

 

Checklista och fördjupat riskbedömningsverktyg (ifyllningsbar pdf)

Du som vistas i kommunens lokaler – tänk på din hygien

Skellefteå kommun tillämpar funktionsstädning, där val av städmetod görs utifrån verksamhet, lokaltyp och graden av nedsmutsning. Städverksamheten följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för städning.

Oavsett städmetod och -frekvens så är alltid den personliga hygienen hos dem som vistas i lokalen avgörande för att dämpa smittspridning. Därför är det viktigt att du tänker på din egen hygien i kommunala lokaler där många människor rör sig. Se nedan.

Så förhindrar du smittspridning

För att hindra smittspridning av luftvägsinfektioner i allmänhet:

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon och undvik nära kontakt med andra
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. 

Klicka på bilden för att göra den större

samtalskarta 

 

Övrig information

Frågor och svar för medarbetare
Här hittar du svar på ett antal frågor som du kanske har.

Tänk på din omgivning och gör vad du kan för att förhindra smittspridning. Vi behöver ta särskild hänsyn till dem som hör till en riskgrupp och riskerar att bli allvarligt sjuka. Om vi kan minska takten på smittspridningen blir påfrestningarna på sjukvården och övriga samhället inte lika stora.

Du är viktig och du behövs! Beroende på utvecklingen kan det uppstå en situation där du som medarbetare under en begränsad tid behöver arbeta med andra arbetsuppgifter, arbeta på annat arbetsställe eller utföra arbetsuppgifter som du normalt sett inte utför. Det kan också innebära att du måste arbeta mertid och övertid.

Har du frågor som inte besvaras här eller i information via länkar? Kontakta i första hand din chef eller din HR-funktion.

Vid allmänna frågor om coronaviruset vänd dig i första hand till Folkhälsomyndighetens frågor och svar (FAQ) eller Krisinformation.se. OBS! Kontakta inte 112, 113 13 eller 1177 för allmänna frågor.

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2021-04-15