Det här behöver du som medarbetare tänka på

Här kan du ta del av vad du som anställd bör tänka på. Du som jobbar som pedagog eller chef eller inom vård, omsorg och stöd hittar även riktad information och riktlinjer på egna sidor.
Informationen på dessa webbsidor uppdateras löpande eftersom situationen är föränderlig och myndigheternas rekommendationer snabbt kan ändras.

För dig som jobbar inom skolan, inom vård, omsorg och stöd eller som är chef

Förskola, skola och gymnasiet Vård, omsorg och stöd Chef

Information till alla anställda: Innehållsförteckning

Provtagning för covid-19 inom samhällsviktig verksamhet

Region Västerbotten bygger nu ut kapaciteten för att testa ännu fler personer för Covid-19. Provtagningen är en del i Sveriges nationella strategi. Det är Region Västerbotten som ansvarar för provtagning i länet. För Skellefteå kommun startar möjligheten för egenprovtagning under senare delen av vecka 26.

Läs mer här

Skellefteå kommuns rutiner för sjukfrånvaro

Rutiner för sjukfrånvaro för medarbetare inom Skellefteå kommun varierar något beroende på verksamhet. De utgår från verksamhetens karaktär, rutiner och möjlighet att minimera smittspridning om medarbetare plötsligt insjuknar.

20-05-19: Folkhälsomyndigheten har uppdaterat kriterierna för smittfrihet vid Covid-19.

Rutiner för dig som arbetar inom verksamhet som omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien: För dig gäller Region Västerbottens rekommendationer, klicka här.

Rutiner för dig inom övrig kommunal verksamhet: Du ska stanna hemma om du känner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber. Detta gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Dessa rutiner har utformats av Folkhälsomyndigheten.

Registrera din sjukfrånvaro samma dag som du blir sjuk

På grund av den speciella situation vi har behöver arbetsgivaren ha aktuell sjukfrånvarostatistik och personalplanera dagligen. Därför är det viktigt att du, förutom att höra av dig till din chef, registrerar din sjukfrånvaro direkt du blir sjuk i Personec Självservice, antingen via datorn eller mobilen. Saknar du behörighet att själv registrera din frånvaro i Personec Självservice kontaktar du lönecenter.

Läs mer i nyheten

Ersättning för karensavdraget ges i efterhand

Med anledning av spridningen av covid-19 har regeringen beslutat att slopa karensavdraget. Medarbetare som blir sjuka har alltså rätt till sjuklön från första dagen.

Men du som varit sjukskriven från jobbet efter den 11 mars kommer att få karensavdrag som vanligt vid nästa löneutbetalning. Ersättningen för första sjukdagen får du söka i efterhand från Försäkringskassan. Information om hur du ansöker om ersättningen finns på Försäkringskassans webbplats. I ansökan ska Skellefteå kommuns organisationsnummer anges, 212000-2643.

Du som vistas i kommunens lokaler – tänk på din hygien

Skellefteå kommun tillämpar funktionsstädning, där val av städmetod görs utifrån verksamhet, lokaltyp och graden av nedsmutsning. Städverksamheten följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för städning.

Oavsett städmetod och -frekvens så är alltid den personliga hygienen hos dem som vistas i lokalen avgörande för att dämpa smittspridning. Därför är det viktigt att du tänker på din egen hygien i kommunala lokaler där många människor rör sig. Se nedan.

Så förhindrar du smittspridning

För att hindra smittspridning av luftvägsinfektioner i allmänhet:

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon och undvik nära kontakt med andra
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. 

Klicka på bilden för att göra den större

samtalskarta 

Förberedelse för en sommar med både värmebölja och smittspridning

I rådande situation kring covid-19 behöver åtgärder och rutiner för värmebölja ses över och anpassas så att de även följer råden för minskad smittspridning.

Läs mer

Övrig information

Frågor och svar för medarbetare
Här hittar du svar på ett antal frågor som du kanske har.

Tänk på din omgivning och gör vad du kan för att förhindra smittspridning. Vi behöver ta särskild hänsyn till dem som hör till en riskgrupp och riskerar att bli allvarligt sjuka. Om vi kan minska takten på smittspridningen blir påfrestningarna på sjukvården och övriga samhället inte lika stora.

Du är viktig och du behövs! Beroende på utvecklingen kan det uppstå en situation där du som medarbetare under en begränsad tid behöver arbeta med andra arbetsuppgifter, arbeta på annat arbetsställe eller utföra arbetsuppgifter som du normalt sett inte utför. Det kan också innebära att du måste arbeta mertid och övertid.

Har du frågor som inte besvaras här eller i information via länkar? Kontakta i första hand din chef eller din HR-funktion.

Vid allmänna frågor om coronaviruset vänd dig i första hand till Folkhälsomyndighetens frågor och svar (FAQ) eller Krisinformation.se. OBS! Kontakta inte 112, 113 13 eller 1177 för allmänna frågor.

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-06-29