Digital arbetsplats

Projektet Digital arbetsplats startade i augusti 2018 och kommer att beröra alla medarbetare hos Skellefteå kommun.

Målet är att ta fram en första version av en digital arbetsplats för medarbetarna som innehåller Office 365, en ny Insida och interna e-tjänster.

I menyn hittar du en manual för Office 365 med bland annat en uppstartsguide och frågor och svar.

Syftet med projektet Digital arbetsplats är att skapa förutsättningar för att medarbetarna inom Skellefteå kommun på ett enkelt sätt kan:

  • söka och hitta information
  • lösa uppgifter
  • kommunicera
  • dela kunskap och
  • samarbeta.

Ett första steg är att ge medarbetarna tillgång till Office 365, som tillhandahåller just verktyg för att skapa dessa förutsättningar.

Projektet har utfört olika piloter och utvärderingar visar bland annat att deltagarna upplever att Office 365 ger klar förbättring när det kommer till att arbeta platsoberoende. Pilotdeltagarna upplever även att de olika apparna som ingår i Office 365 ger ett mycket bra digitalt stöd för samarbete. Det här är goda exempel på den verksamhetsnytta som projektet Digital arbetsplats har som mål att uppnå.

Läs mer om projektet på Insidan
 
Har du frågor om Digital arbetsplats? Kontakta oss

Materialet är fritt att använda för andra kommuner :) 

Kontakt