Distansstudier på Vux i Skellefteå

Distanskurser på grundläggande- och gymnasial nivå finns att läsa via Hermods, Miroi och Lärnia

Vad behöver jag för att kunna läsa på distans?

  • en mejladress
  • tillgång till egen dator med internetuppkoppling
  • tillgång till webbkamera och headset för examination med lärare (Hermods)
  • god datorvana
  • tid och självdisciplin

Mer information om distansstudier hittar du på hemsidan för respektive utbildningsanordnare.

Ansökan

Du ansöker till utbildningarna via personlig kontakt med Studie- och yrkesvägledare på CV.

Rutiner för distansstudier

Vid ansökan upprättar du din studieplan i samråd med Studie- och yrkesvägledare och utifrån denna kan du själv kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN) för att söka studiemedel.
Under studiernas gång har eleven möjlighet att förändra sin studieplan tillsammans med anordnaren en gång, förutsatt att mer än en vecka kvarstår av kursen. En förlängning av kurs får vara max 20 veckor.

Eleverna ansvarar själva för att meddela CSN om eventuella förändringar som kan påverka studiemedlet.

Elev som vill återuppta en kurs där avbrott skett hänvisas kan kontakta VUX via e-post
I kurser där Nationella prov ingår (engelska, matematik och svenska), skall du kontakta Lärcentrum på Campus. Mer information om nationella prov få du i separat brev när du antagits till kursen. Obligatoriskt nationellt prov gäller samtliga kurser i Matematik 1-4, Engelska 5&6 samt Svenska 1&3

Studieplanering av distanskurser

När du ansökt till en utbildning kommer du få ett besked via e-post från Vux. Om du blivit antagen så meddelar vi den aktuella Utbildningsanordnaren att du skall börja studera. Vi meddelar även din studieplan som du beslutat i samråd med SYV. Nu kommer du inom kort få e-post från utbildningsanordnaren med vidare instruktioner. Har du frågor kontakta oss via e-post på

Skicka epost till VUX 


Studietakt

Kurserna går att studera i olika takt, heltid (100 %), halvtid (50 %) eller deltid (25 %). Söker du flera kurser kan du antingen läsa en kurs i taget eller flera kurser samtidigt, men du kan aldrig studera mer än 100 %, vilket motsvarar 20 poäng per vecka.

Studietakt 50 poäng 100 poäng 150 poäng 200 poäng
Heltid, 100 % 2 veckor 5 veckor 7 veckor 10 veckor
Deltid, 50 % 5 veckor 10 veckor 15 veckor 20 veckor
Deltid, 25 % 10 veckor 20 veckor 30 veckor 40 veckor


Antagningsbesked

Information till antagna elever skickas ut av skolan/utbildningsanordnaren där eleven blivit antagen till.

Studiemedel

Sök studiemedel från CSN
Tänk på att heltidsstudier kräver 20 poäng per vecka.

Förändringar av studieplan

Avbrott

Om du vill göra avbrott i en kurs, kontakta oss på VUX via e-post

Förändring av studietakt

Om du vill förändra din studietakt, kontakta din Vux.

Byte av kurs

Vid byte av kurs, kontakta CV.