Välkommen till Drängsmarksskolan

Drängsmarksskolan ligger ca 20 minuters bilväg från Skellefteå med naturen in på knutarna. Fritidshemmet är integrerat i skolan och samarbetar med den övriga verksamheten. Två förskolor finns också alldeles intill skolan så barn mellan 1 och 12 år kan träffas med jämna mellanrum vilket medverkar till en ökad samhörighet under skoltiden.

På skolan går strax under 100 elever vilket gör det till en skola där alla känner alla. Vi har engagerad och kompetent personal som samverkar för att se eleverna hela dagarna och genom alla år på skolan. Några gånger varje läsår har vi fadderdagar då alla elever på skolan arbetar tillsammans i blandade grupper. Dessa dagar har olika teman inspirerade av säsongerna men också av aktuella samhällsfrågor och värdegrundsarbetet.

I direkt anslutning till skolgården finns Drängsmarks idrottsförenings fotbollsplan, elljusspår och ishockeyplan som används flitigt av skolan. Vi använder naturen i vårt lärande och hämtar också kraft och ro där. Att känna trivsel och lust, att uppleva trygghet och tillit, att vara delaktig och samarbeta är viktigt hos oss. Vi är i skolan för att lära och växa som människor. Det gör vi bäst i samspel med andra.

 

Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men du kan även låta ditt barn börja i grundskolan vid 6 års ålder. Här hittar du Skellefteås kommunala grundskolor och fristående grundskolor.

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-08-08
Sida

Grundskolans läsårstider och lov

Här hittar du information om när skolan startar och när terminen är slut samt när det är lov i grundskolan. I högra spalten finns länkar till läsårsti...