Välkommen till Drängsmarks fritidshem

Drängsmarks fritidshem ligger mitt i naturen ca 25 km nordväst om Skellefteå. Vi har en underbar natur som vi vistas mycket i, vi är ute alla dagar i alla väder. Vi är integrerade i skolans lokaler och samverkar med skolan för att ge eleverna trygga, inspirerande och lärorika dagar både under skoltid och på fritidstid.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation.  Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då eleverna fyller 13 år.
Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2017-10-26