Gatuavstängning del av Mullbergsvägen
Status: Avslutat
Arbete som utförs: Vattenledningar ska grävas om och förlängas som förberedelse för det nya bostadsområdet kvarteret Bergslyckan på Getberget. Arbetet innebär begränsad framkomlighet för fordonstrafik längs Mullbergsvägen närmast Getbergsvägen.
Område: Skellefteå
Plats: Mullbergsvägen, Getberget
Planerad start: 2018-05-16
Förväntas klart: 2018-06-29
Mer om arbetet:

Arbetet med vattenledningen startar i mitten av maj. Gångare och cyklister kan passera arbetsområdet under hela byggtiden. Fordonstrafiken begränsas till viss del då infartsvägen till parkeringen vid Mullbergsvägen/Getbergsvägen påverkas. Under första delen av byggtiden blir infarten till parkeringen från nordväst. Under andra delen blir infarten från Getbergsvägen. Skyltning finns på plats. Hela Mullbergsvägen kommer att kunna användas för fordonstrafik igen vid månadsskiftet juni/juli.

Mer information

Läs mer om det nya bostadskvarteret Bergslyckan

Informationsbrevet om vägavstängningen till närboende (pdf)