Västra Eriksberg

Området Västra Eriksberg ger möjlighet för 79 nya småhustomter. Byggrätten på varje tomt är dock väl tilltagen, vilket möjliggör även för byggande av parhus eller så kallade stadsvillor.

Den nya bebyggelsen på Eriksberg är sammanhållen i tre etapper. Exploateringen ska ske varsamt för att det även fortsättningsvis ska finnas möjlighet att använda området för friluftsliv och rekreation.

Intresset för småhus i stadens nordvästra delar är särskilt påtagligt. Eriksbergsområdet ger möjligheter till ett boende som är väldigt centralt med tio minuters cykelväg till centrum, men som också ligger mitt i skogen.

Om du är intresserad av en ledig tomt på Eriksberg så tar du kontakt med Skellefteå kommuns kundtjänst, tfn 0910-73 50 00, för att göra en anmälan. Sedan kommer en handläggare att ta kontakt med dig angående tomtbokningen. Tomtkartan uppdateras så fort någon intressent väljer att boka eller avboka en tomt.

Bygg- och anläggningsarbetena startade i mars 2015. Arbetet omfattar bland annat schaktning, vägbyggen, VA och dragning av el/optofiber, samt belysning och anläggning av grönytor.

Mer information

Gestaltningsprogram (pdf, nytt fönster)

Planbeskrivning (pdf, nytt fönster)

Plankarta (pdf, nytt fönster)

Karta över området Lediga tomter är blåmarkerade, bokade tomter är rödmarkerade och sålda tomter är bortplockade. (Google-karta, nytt fönster)

 

Kvartersplaner

Etapp 1 (pdf, nytt fönster)

Etapp 2 del 1 (pdf, nytt fönster)

Etapp 2 del 2 (pdf, nytt fönster)

Etapp 3 (pdf, nytt fönster)

 

Geotekniska förutsättningar

Geoteknisk undersökning, resultat  (pdf, nytt fönster)

Geoteknisk undersökning, borrprogram (pdf, nytt fönster)

Georadarmätningar, rapport (pdf, nytt fönster)

Georadarmätningar, karta (pdf, nytt fönster)

 

Övrigt

Rapport dagvattenutredning (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-06-11