Välkommen till Ersmarksskolan

Byn Ersmark ligger i Kågedalen, en vacker och bördig dal längs Kågeälven. Skolan ligger mitt i byn nära natur och idrottsplats. Ersmark är en levande by med ridhus, kyrka, skidbacke, aktiv idrottsförening, ett antal storjordbruk och flera företag.

Verksamheterna på skolan innehåller fritidshem, förskoleklass och årskurserna 1-5. Skolan har knappt 80 elever och en hög andel behörig personal.

Hela Kågedalens för- och grundskoleområde, dit Ersmarksskolan räknas, arbetar med ”Lustfyllt lärande” som ett övergripande kvalitetsarbete i ett 1-16 årsperspektiv.

Vår verksamhetsidé i årskurs f-5 är att bygga verksamheter som präglas av trygghet, trivsel, lärande och att vi ser hela eleven hela dagen. I våra verksamheter får varje elev möjlighet att utvecklas på bästa sätt utifrån sin förmåga och sina förutsättningar för att på så sätt bli sitt bästa jag.

Kågeskolan, Ersmarksskolan och Kusmarksskolan samarbetar för att skapa en likvärdig grund för fortsatt lärande på högstadiet i Kåge.

 

 

 

Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men du kan även låta ditt barn börja i grundskolan vid 6 års ålder. Här hittar du Skellefteås kommunala grundskolor och fristående grundskolor.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-08-08
Sida

Grundskolans läsårstider och lov

Här hittar du information om när skolan startar och när terminen är slut samt när det är lov i grundskolan. I högra spalten finns länkar till läsårsti...