Förskola

Lämna schema digitalt

Från och med 1 januari 2019 finns en ny e-tjänst för att lämna barnschema för alla vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem. Nytt är att schemat ska lämnas vecka för vecka.

Den nya e-tjänsten finns under självservice och som en app.  Appen heter Tieto Edu och finns att ladda ned där appar finns för Iphone-och Androidtelefoner.

I e-tjänsten kan vårdnadshavare som inte bor tillsammans lämna sina scheman var för sig. Schematider som lämnas in i den nya e-tjänsten skriver över schematider från den gamla e-tjänsten. Det är viktigt att båda vårdnadshavarna börjar använda den nya e-tjänsten från och med samma vecka för att barnets schema ska bli rätt.

I den nya e-tjänsten kan vårdnadshavare för barn i förskola registrera barnschema och meddela frånvaro. Vårdnadshavare för barn på fritidshem kan registrera barnschema.

Här hittar du e-tjänsten.

Tips på hur du använder e-tjänsten.

I appen får vårdnadshavarna påminnelser om barnet saknar schema. Läs noga informationen om vilken period som saknar schema.

Om du inte har e-legitimation
Vårdnadshavare som inte har e-legitimation, ska fortfarande lämna schema på pappersblankett via kommunens kundtjänst.

Har du frågor om den nya e-tjänsten?
Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 – 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se 

Gillar e-tjänsten


Vad vill du göra?

Lämna schema

Alla e-tjänster
Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-03-12

Så här gör du