Infomentor hub som visar notifieringar

E-tjänst för grundskolan – InfoMentor

Om du har barn i grundskolan eller om du själv är elev finns möjligheten att logga in till en e-tjänst för kommunikation med skolan. E-tjänsten heter InfoMentor. I e-tjänsten har du också möjlighet att läsa din individuella utvecklingsplan.

I Sverige finns krav på att skolan ska dokumentera elevens utveckling genom omdömen och skriftlig individuell utvecklingsplan upp till årskurs 5. I årskurs 6 till 9 finns inte detta krav längre efter ett beslut i riksdagen den 19 november 2013. I grundskolans e-tjänst kan du se elevens individuella utvecklingsplan.

Vad kan man använda e-tjänsten till?

Några saker du kan hitta där är:

  • Upp till årskurs 5 kan du se omdömen, det vill säga hur läraren bedömer elevens kunskapsutveckling i respektive ämne.
  • De mål som man gemensamt kommit överens om vid utvecklingssamtalet.
  • Schema.
  • Veckoplanering.
  • Klasslistor.

Uppdatera kontaktuppgifter

Via puffen till höger (eller längre ner på sidan om du surfar in via mobil) kan du uppdatera dina kontaktuppgifter.

Logga in i e-tjänsten

Mer information om hur du som är vårdnadshavare eller elev gör för att logga in når du via länkarna överst till höger på denna sida (eller längre ner på sidan om du surfar in via mobil).

Du kan även ladda hem appen InfoMentor Hub. Där finns möjligheten att koppla på pushnotiser som visar ny information som skolan lägger till.

Här finns mer information om appen InfoMentorHub


Saknar du internet eller dator?

Saknar du som är vårdnadshavare eller elev tillgång till internet? Kontakta skolan för att få information om elevens utveckling skriftligt på papper.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2020-03-18

Frågor & svar