E-tjänst grundskola (InfoMentor)

Du som har barn eller är elev i grundskolan har möjlighet att logga in till en e-tjänst för kommunikation med skolan. E-tjänsten heter Infomentor. I e-tjänsten har du också möjlighet att läsa din individuella utvecklingsplan.

I Sverige finns krav på att skolan ska dokumentera elevens utveckling genom omdömen och skriftlig individuell utvecklingsplan upp till årskurs 5. I årskurs 6 till 9 finns inte detta krav längre efter ett beslut i riksdagen den 19 november 2013. I grundskolans e-tjänst kan du se elevens individuella utvecklingsplan.

Vad kan man använda e-tjänst grundskola till?

Några saker du kan hitta där är:

  • Upp till årskurs 5 kan du se omdömen, det vill säga hur läraren bedömer elevens kunskapsutveckling i respektive ämne.
  • De mål som man gemensamt kommit överens om vid utvecklingssamtalet.
  • Schema.
  • Veckoplanering.
  • Klasslistor.

Ändra kontaktuppgifter

I puffen till höger kan du uppdatera dina kontaktuppgifter.

Logga in i e-tjänst grundskola

Mer information om hur du som är vårdnadshavare eller elev gör för att logga in når du via länkarna här till höger.

E-tjänst infomentor

Saknar du internet eller dator?

Saknar du som är vårdnadshavare eller elev tillgång till internet? Kontakta skolan för att få information om elevens utveckling på papper.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2017-12-21

Frågor & svar