Utställning om K-märkta hus 

K-märkt - en utställning om särskilt värdefulla hus i Skellefteå visas under hela 2018 på Skellefteå museum.

Datum: 2017-10-21 - 2019-03-24

Ort: Skellefteå

Plats: Skellefteå museum


Skellefteå utvecklas och förändras. Nya byggnader samsas med historiska i stadsbilden. Vad säger en byggnad om staden och människorna och vad gör att en viss byggnad är värdefull nog att bevara? Vad betyder det att K-märka något? Finns det ens något som heter K-märkt?

Det är några av frågorna som lyfts i utställningen K-märkt.

Nästan alla städer i Sverige har en planlagd stadutveckling när staden växer. Det är viktigt ur flera perspektiv. Inte minst för att skapa en hållbar utveckling; socialt, ekonomiskt och ekologiskt - där stad och landsbygd lever i samklang med varandra. En stads identitet bygger till stor del på dess historia, hur människor levt samt vilka områden och byggnader som finns. För att inte stadens identitet eller historia ska förminskas eller försvinna då staden växer, är det viktigt att belysa och tillvarata det historiska perspektivet i en stadsutveckling. Tillsammans skapar dessa olika perspektiv och värden en sund stad där människor och djur trivs.

I utställningen presenteras 15 olika hus i Skellefteå med utmärkande karaktärsdrag som är typiska för sin tidsepok.

Utställningen, som invigdes 21 oktober 2017, visas på Skellefteå museum till och med 31 december 2018.

Öppettider på Nordanå