Föremålen - berättar de din historia? 

Ny utställning på Skellefteå museum!
Vad betyder föremålen för oss människor? Ett museum har samlingar med föremål, men varför samlar museer?

Datum: 2018-02-25 - 2019-01-15

Ort: Skellefteå

Plats: Skellefteå museum

 

Föremålen är spår efter oss människor och utgör en del av vårt gemensamma kulturarv. Genom att titta på föremål och ta del av berättelserna kring dem kan vi lära oss mer om vår historia. Skellefteå museum har uppdraget att förmedla kunskapen som finns i samlingarna. I utställningen lyfter vi fram ett tjugotal föremål ur museets samlingar.
De som har gjort urvalet är personalen på Skellefteå museum.

Föremålen väcker olika tankar, associationer och minen. Föremålen berör oss!

Vernissage söndag 25 februari kl. 13:00.

Varmt välkommen!