Amerikabreven - ny utställning på Skellefteå museum 

Vad berättade emigranterna om i breven hem?
Vad var brevets egentliga syfte?

Datum: 2018-04-22 - 2018-10-14

Ort: Skellefteå

Plats: Skellefteå museum

Mellan åren 1840-1930 utvandrade ungefär 1,3 miljoner svenskar till Amerika. Från norra Sverige
skedde utvandringen i betydligt mindre utsträckning än i södra Sverige och den kom egentligen
inte igång förrän på 1870-talet. Mellan åren 1870-1930 utvandrade 4852 personer från Skellefteå-
området till Amerika. Med Skellefteåområdet menar vi i detta sammanhang Skellefteå, Norsjö och
Malå kommuner.

Breven som emigranterna skrev hem till Sverige hade betydelse för att locka andra emigranter att resa.
Det har beräknats att varje emigrant skickade hem fyra brev om året. De som befann sig i Amerika
kunde berätta om förhållandena på arbetsmarknaden som i sin tur kunde locka de som bodde kvar
i Sverige. Man överdrev gärna det positiva i sina brev, kanske för att betona att man var framgångsrik
i det nya landet. För den som läste breven och funderade på att resa kunde det vara skönt att ha
någon på plats som man kände om man skulle ta beslutet att åka.

I utställningen Amerikabreven lyfter vi fram ett antal brev ur museets arkiv.

Varmt välkommen!