Bothniasalong 2018 - sommarens utställning i Skellefteå Konsthall 

Bothiaslaongen är ett samarbete mellan Skellefteå Konsthall, Västerbottens museum, Norrbottens museum och konsthallen i Luleå. Syftet är att genom samverkan mellan länen skapa fyra intressanta utställningar som fokuserar på konstnärskap i de nordliga regionerna.

Datum: 2018-06-09 - 2018-08-26

Ort: Skellefteå

Plats: Skellefteå Konsthall, Nordanå

 

Deltagare i Bothniasalongen i Skellefteå:
Viktor Mattsson, Ulf B Jonsson, Stefan Levi Andersson, Staffan Westerlund, Maria Winbjörk, Malin Wikström, Maj Britt Niklasson, Lotta Lampa, Lars Jonsson, Kim Stenlund, Kerstin Lindström, Johannes Bergström, Jan Anders Jatte Eriksson, Isa Öhman, Hanna Holmgren, Eva Kitok, Elina Nilsson, Anna Weglin, Anna-Lena Berglund, Susan N. Sondell, André Fischer, Anders Granberg och Alexandra Backlund.

Konstsalongen är, och har under lång tid varit, en neutral plattform för det svenska konstlivet. Salongen som konstföreteelse har en demokratisk och betydelsefull funktion där alla, etablerade såväl som nybörjare , ges möjlighet att delta i den offentliga dialog som konstlivet bidrar till. Konstsalongen är också ett spännande komplement till den ordinarie utställningsverksamheten eftersom den öppnar upp för spontana och oväntade möten. Dessutom blir det i en salong synligt att samtidskonsten rymmer en rik bredd av uttryck och att den trots sin mångfald ofta visar en riktning om tiden vi befinner oss i.

Till den jurybedömda konstsalongen har två jurygrupper, en för Norrbotten och en för Västerbotten gjort urvalet. För Västerbottens räkning har chefen för Uppsala Konstmuseum Daniel Werkmäster, chefen för Bror Hjorts konstmuseum Tomas Järliden och konstnär Jacob Dahlgren valt ut och självständigt fördelat antagna bidrag mellan vardera läns två utställningsplatser.

Välkommen till vernissage lördag 9 juni kl. 13:00 

Övriga utställningsperioder är:
Konsthallen i Luleå 2 juni-22 augusti, Norrbottens museum 2 juni-22 augusti och Västerbottens museum i Umeå 6 juni-16 september.