Illustration till lilla hinderbanan på Vitberget

Barnhinderbanan på Vitberget 

På Vitberget, vid starten av elljusspåret, finns en cirka 70 meter lång hinderbana med nio hinder av olika svårighetsgrad. Vid varje hinder finns instruktioner om hur du använder dem. Gå banan först och läs instruktionerna noga innan du börjar. Glöm inte att värma upp ordentligt.

Datum: 2020-05-10 - 2020-09-30

Ort: Skellefteå

Plats: Vitberget