"Gläntan" längs Lilla Naturstigen 

En bit in på Lilla naturstigen hittar du Uteklassrummet. Där finns vindskydd, svarttavla och stockbänkar som står mitt i en varierad skogsmiljö av både ungskog, gammal skog, små sjöar, våtmarker och stenhällar.

Datum: 2020-05-10 - 2020-09-30

Ort: Skellefteå

Plats: Vitberget