Öppna förskolor och familjecentraler

Öppen förskola är en mötesplats dit du som vuxen är välkommen tillsammans med ditt barn. Hos oss träffar du andra föräldrar och barn i en trevlig och barnvänlig miljö. Tillsammans med pedagoger erbjuds sångstunder och ett varierande skapande material för barn mellan 0-6 år.

På tre orter i kommunen finns det familjecentraler. Skillnaden mellan en öppen förskola och en familjecentral är att det på familjecentraler förutom öppen förskola finns tillgång till barnavårdscental (BVC), mödravård och socialtjänstens föräldrarådgivare. Familjecentralerna är en samlad service för dig och dina barn där förskolärare, distriktssköterskor, barnmorskor och socionomer samverkar kring barnfamiljen. Familjecentralerna är ett samarbete mellan Skellefteå kommun och Region Västerbotten.

Paus för öppna förskolan

På grund av den situation som råder med de nya allmänna råden och den ökade smittspridningen i samhället så pausas öppna förskolor och familjecentraler. Familjecentraler från och med fredag den 13 november och öppna förskolor från och med torsdag eftermiddag den 12 november. Vi öppnar igen efter årsskiftet om inte nya beslut fattas som kan påverka situationen.

Föräldrarådgivarna Susanne Persson och Anna-Karin Bäck når du via mail eller mobil;
susanne.persson@skelleftea.se 070-384 41 21 eller
anna-karin.back@skelleftea.se 073–093 73 47

Följ oss gärna på våra FB-sidor för uppdateringar och information.
Obs! Bureå öppna förskola har Instagram.
 
Tillsammans gör vi vårt bästa för att minska spridning av coronaviruset.

För mer information: www.skelleftea.se/coronavirus

Kommunens öppna förskolor/familjecentraler

Öppen förskola Adress Telefon
Familjecentralen Knuten
(med öppen förskola)
Hemmansgatan 4
931 56 Skellefteå
0910-77 60 29
Byske familjecentral 
(med öppen förskola)
Ringvägen 8
930 47 Byske
072-202 86 11
Ursvikens familjecentral
(med öppen förskola)
Skelleftehamnsvägen
206 A, 932 35 Ursviken
070-189 20 17
Bolidens öppna förskola Storgatan 51
936 31 Boliden
0910-71 31 64
Bureå öppna förskola Skärvägen 2
932 52 Bureå
073-054 62 72
Föräldrarådgivare

 


 

Länkar förskola och fritidshem Förskolor A-Ö Fritidshem A-Ö Områdesexpeditioner
Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2020-11-13