Öppna förskolor och familjecentraler

Öppen förskola är en mötesplats dit du som vuxen är välkommen tillsammans med ditt barn. Hos oss träffar du andra föräldrar och barn i en trevlig och barnvänlig miljö. Tillsammans med pedagoger erbjuds sångstunder och ett varierande skapande material för barn mellan 0-6 år.

På tre orter i kommunen finns det familjecentraler. Skillnaden mellan en öppen förskola och en familjecentral är att det på familjecentraler förutom öppen förskola finns tillgång till barnavårdscental (BVC), mödravård och socialtjänstens föräldrarådgivare. Familjecentralerna är en samlad service för dig och dina barn där förskolärare, distriktssköterskor, barnmorskor och socionomer samverkar kring barnfamiljen. Familjecentralerna är ett samarbete mellan Skellefteå kommun och Region Västerbotten.

Kommunens öppna förskolor/familjecentraler

Öppen förskola Adress Telefon
Familjecentralen Knuten
(med öppen förskola)
Hemmansgatan 4
931 56 Skellefteå
0910-77 60 29
Byske familjecentral 
(med öppen förskola)
Ringvägen 8
930 47 Byske
072-202 86 11
Ursvikens familjecentral
(med öppen förskola)
Skelleftehamnsvägen
206 A, 932 35 Ursviken
070-189 20 17
Bolidens öppna förskola Storgatan 51
936 31 Boliden
0910-71 31 64
Bureå öppna förskola Skärvägen 2
932 52 Bureå
073-054 62 72
Socialtjänstens föräldrarådgivare

070-384 41 21

 


 

Länkar förskola och fritidshem Förskolor A-Ö Fritidshem A-Ö Områdesexpeditioner
Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-06-26