Familjehem, kontaktperson och kontaktfamilj

Skellefteå kommun söker familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Ett familjehem eller en kontaktfamilj behöver inte vara en traditionell kärnfamilj. Tvärtom behövs en mångfald av personer och familjer eftersom alla barn har olika behov.

Vi ger dig stöd, utbildning och ekonomisk ersättning.

Vill du göra en insats?
Det finns många barn och unga som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar. Till exempel som familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj.

Frågor och svar om att vara familjehem

Här kan du läsa mer om att vara kontaktfamilj

Testa om du har det som krävs
FamiljehemSverige.se kan du läsa svar på vanliga frågor om hur det är att vara familjehem, kontaktperson och kontaktfamilj. Där kan du också testa om du är lämplig att bli familjehem.
Tjänsten är utvecklad av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Läs mer om Skolfam - en skolsatsning inom familjehemsvården

Intyg från arbetsgivare om lönebortfall - blankett

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2021-03-09