Vårdnadshavare och elever

Så här påverkar Coronaviruset förskola, grundskola och gymnasieskola, och så här agerar kommunen.

Innehållsförteckning

 

Vanliga frågor och svar

Läs vanliga frågor och svar här

För dig som är gymnasieelev

Vecka 34 startar höstterminen igen. Du som är gymnasieelev börjar då om med undervisning på skolan. Alla gymnasieelever kommer att få personliga brev/meddelande om hur uppropet till läsåret ska ske.

Denna information blir aktuell för dig om gymnasiet behöver återgå till distansundervisning pga förändrat smittoläge.

Städning på förskolor och skolor

Skellefteå kommun tillämpar funktionsstädning, där städmetod väljs utifrån verksamhet, lokaltyp och graden av nedsmutsning. Städverksamheten följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för städning.
På förskola och fritidshem torkas pekskärmarna regelbundet av med en lätt fuktad microfiberduk. Toaletter städas varje dag.

Så vet du om ditt barn kan gå till förskolan/skolan

Det är du som förälder som känner ditt barn bäst och det är du som avgör om ditt barn är friskt och kan gå till förskola och skola.

På Folkhälsmyndighetens sida kan man läsa som svar på frågan vem som ska stanna hemma: ”Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska inte gå till jobbet eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra."

Råd från Folkhälsomyndigheten för att hindra smittspridning i förskola och skola.

Stanna hemma i två extra dagar när du varit sjuk

Folkhälsomyndigheten säger att barn, elever och personal, liksom alla andra i samhället, ska stanna hemma så länge man känner sig sjuk, plus två extra dagar, innan man får gå tillbaka till förskolan/skolan. Syskon som är friska kan gå i förskola/skola.

Distansundervisning för yrkeshögskolan och VUX

Skellefteå kommun har fortsatt distansundervisning för elever i Yrkeshögskolan och Vuxenutbildningen hösten 2020.

PRAO för grundskolans/gymnasiets elever

Om arbetsplatser kan ta emot PRAO-elever så går det bra att genomföra planerad PRAO. I de fall arbetsplatser inte har möjlighet att ta emot elever återvänder eleverna till sin skola.

Omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktiga funktioner

Om det fattas beslut om att stänga skolor eller annan pedagogisk verksamhet för barn kommer vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas. Information om vad som gäller finns på Myndigheten för samhällsberedskaps, MSB, webbplats

Läs mer om samhällsviktiga funktioner här

Skellefteå kommuns öppna förskolor tar en paus

Eftersom medarbetarna i våra öppna förskolor behövs på andra förskolor i kommunen pausar vi den verksamheten. Totalt är det fem öppna förskolor som berörs och de finns i Ursviken, Byske, Boliden, Bureå och Skellefteå. Öppna förskolan är en frivillig verksamhet, riktad mot föräldrar som är hemma med sina barn. Under den här situationen behöver vi prioritera verksamheten i våra ordinarie förskolor.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-07-30