Floraskolans verksamhetsidé

”Tillsammans för lärande" är grundbulten för Skellefteå kommuns för- och grundskolor. Den bygger på skolans uppdrag utifrån skollag, läroplan och Skolverkets allmänna råd.

Floraskolans verksamhetsidé

 

Trygghet och studiero

Det blir så bra som summan av var och ens bidrag!

Kollegialt lärande

Vi bjuder på oss själva och vill utmanas för att utvecklas!

Entreprenöriellt lärande

Lärandet ska präglas av meningsfullhet, kreativitet och motivation!

Formativt lärande

Vad kan jag nu och vad kan jag snart?

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-13