För invånarna är vi Skellefteå kommun

För våra invånare är vi Skellefteå kommun. Därför är tumregeln att skriva Skellefteå kommun som avsändare i våra texter. Ange bara förvaltning eller avdelning om du bedömer att det är nödvändigt för läsaren.

Du kan gärna skriva vi, men var noga med att tala om vilka du menar.

Är det vi som alla människor, vi som kommun, vi som Skelleftebor eller vi som i du och jag? Eller kanske förvaltning, avdelning, enhet?

Vi som vi alla människor och kommuninvånare eller vi som du och jag?

Menar du vi som människor, vi som Skelleftebor eller vi som i du och jag?

 

Skriv så här

Skriv inte så här

I enkäten frågade vi på kommunen hur invånarna vill att torget i Bureå ska se ut. I enkäten ställdes frågan om invånarnas önskemål om utformning av Bureå torg.
Skellefteå kommun debiterar för den tid det tar att följa upp och handlägga ärendet. All tid för uppföljning och vidare handläggning av ärendet kommer att debiteras.
Skellefteå kommun har beslutat att avslå din ansökan. Vid genomgång beslutades att ansökan avslås.

 

 

 

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-11-24