Förläng inte orden i onödan

En text med många långa ord är mer ansträngande att läsa än en text med korta ord.

Använd därför hellre korta uttryck än långa och lägg inte på förlängningar på ord som inte tillför något. Det är till exempel vanligt att skriva målsättningar för att det låter lite finare än mål och avseende i stället för om, men det blir oftast ingen betydelseskillnad och texten blir tydligare om du väljer det kortare ordet. 
 

Skriv så här

Skriv inte så här

Vårt mål är att du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Vår målsättning är att personer med behov av stöd och assistans ska kunna bo kvar i hemmamiljön så länge som möjligt.
På mötet ska vi framförallt prata om vilka mål vi ska sätta upp för att utveckla verksamheten på lång sikt. 
Huvudsakliga frågeställningen för informationsträffen är vilka konkreta målsättningar angående de långsiktiga utvecklingsprocesserna som ska upprättas inom verksamheten. 

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-11-24