Hållbart resande

Fler av oss behöver välja hållbara och säkra resor, till exempel genom att cykla eller åka kollektivt istället för att alltid ta bilen.

Vad är hållbart resande?