Välkommen till Jörns fritidshem

Fritidshemmet i Jörn ligger inne i skolan, med tillgång till uppehållsrummet ”Torget”. Här får barnen möjlighet att träffa barn i olika åldrar under friare former och utveckla sin kreativitet. Samtidigt tränar man på att visa respekt och hänsyn till andra samt att ta eget ansvar.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation.  Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen de år då eleverna fyller 13 år.
Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2017-09-13