God man för ensamkommande barn

En god man för ensamkommande barn har hand om allt som rör barnets ekonomi och person. Det innebär att du har ett övergripande vårdansvar utan att överta föräldrarollen och du har ingen försörjningsplikt.

Allmänna krav på god man för ensamkommande barn

 • Du ska vara minst 25 år.
 • Du har en moralisk tystnadsplikt.
 • Du bör vara insatt i allmänna regler för skola, sjukvård och socialvård.
 • Du bör vara insatt i asylprocessen.
 • Du bör ha stor förståelse för de ensamkommandes behov och bakgrund.
 • Du ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig.

Som god man ska du

 • företräda barnet som intressebevakare och alltid se till barnets bästa
 • lämna in en förteckning över barnets ev. tillgångar
 • månadsvis lämna in arvodesräkning med noteringar om uppdraget
 • meddela oss om barnets förhållanden ändras, t.ex. flytt eller om de får uppehållstillstånd .

Som god man ska du inte

 • sköta den fysiska omvårdnaden
 • handla mat, köpa eller tvätta kläder
 • skjutsa till skola eller fritidsaktiviteter
 • själv arbeta med återförening med föräldrarna.

Exempel på uppgifter som kan ingå är att

 • ha regelbunden kontakt med barnet och boendepersonal/familjehem
 • hålla dej informerad om barnets hälsa
 • medverka vid utvecklingssamtal på skola
 • utfärda fullmakt till offentligt biträde att sköta asylprocessen
 • vara med vid beslutssamtalet hos Migrationsverket
 • fatta och ta emot formella beslut.

Hur blir du god man?

 • Du lämnar in en intresseanmälan.
 • Du lämnar in referenser.
 • Du genomgår en webbutbildning.
 • Du deltar i ett informationsmöte.
 • Vi begär utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
 • Vi kontrollerar ev noteringar i Kronofogdemyndighetens register.

Uppdraget räcker tills

 • barnet får en förordnad vårdnadshavare efter beslut om permanent uppehållstillstånd ( PUT ) eller tillfälligt uppehållstillstånd ( TUT )
 • barnet återförenas med förälder som själv har PUT eller TUT
 • barnet utvisas eller varaktigt avviker
 • barnet fyller 18 år.

Om barnet flyttas till annan kommun byts vanligtvis den gode mannen ut.

Ansvarig nämnd: Gemensam överförmyndarnämnd
Informationen granskades: 2019-06-18