Antagandehandlingar för Gösen 9, Centrala stan

Här hittar du de handlingar som godkänts av bygg- och miljönämnden för antagande i kommunfullmäktige våren 2019.

Antagandehandlingar

Bilagor

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-02-22