Illustration påbyggnad Gösen 9

Antagandehandlingar för Gösen 9, Centrala stan

Här hittar du handlingarna till detaljplanen för Gösen 9 som antogs av kommunfullmäktige den 2 april.

Antagandehandlingar

Bilagor

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-04-24