Välkommen till Gummarksskolan

Äventyrsskolan i Gummark är en skola med förskoleklass upp till årskurs 6 och fritidshem. Vi har ca 60 elever detta läsår. Skolan ligger idylliskt med direkt närhet till skog, åkrar och ängar. Hos oss finns ett nära samarbete mellan lärare, fritidspedagoger och specialpedagog.

Äventyrspedagogiken är ledstjärna för både skolan och  fritidshemmets verksamhet. Äventyrspedagogik innebär ett sätt att se på undervisning och utveckling ur ett helhetsperspektiv, där kunskap i viktiga frågor och olika ämnen integreras med hälsoarbetet. Vi gör det på ett sätt som engagerar och ser till hela människan genom att: 

•Sätta kunskap och hälsa i centrum.
•Skapa möjligheter att lära sig på ett sätt som känns meningsfullt och som skapar ett stort engagemang.
•Ta upp existentiella frågor och frågor som är viktiga för barn och ungdomar av idag.
•Nyttja utemiljön och naturen som arena för upplevelser och lärande.

I huset finns också förskolan "Äventyret" som både fritidshem och skola samarbetar med. Även de arbetar utifrån Äventyrspedagogiken.
 

 

Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men du kan även låta ditt barn börja i grundskolan vid 6 års ålder. Här hittar du Skellefteås kommunala grundskolor och fristående grundskolor.

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-08-10
Sida

Grundskolans läsårstider och lov

Här hittar du information om när skolan startar och när terminen är slut samt när det är lov i grundskolan. I högra spalten finns länkar till läsårsti...