Gymnasiekurser

Gymnasiala kurser är till för dig som vill återuppta avbrutna studier, behöver behörighet för högre utbildning eller behöver kompetens inom ett visst ämne.

Sista ansökningsdag för höstens kurser är 10 juni och för vårens kurser 10 december.
Antagningsbesked för vårens kurser skickas ut den 18 december.

Välkommen med din ansökan!

 

Ansök till kurs

Läsperioder på VUX

Året delas in i fem läsperioder. 

 • läsperiod 1 (lp 1) pågår augusti - oktober (16/8 - 15/10)
 • läsperiod 2 (lp 2) pågår oktober - december (18/10 - 18/12)
 • läsperiod 3 (lp 3) pågår januari - mars (11/1 - 19/3)
 • läsperiod 4 (lp 4) pågår mars - maj (22/3 - 28/5)
 • läsperiod 5 (lp 5) pågår juni - augusti (31/5 - 6/8)


 Hösten delas alltså in i två läsperioder (lp 1 (9 veckor) och lp 2 (9 veckor)), totalt 18 veckor. Det vanligaste är att man väljer kurser som börjar lp 1 som även löper över lp 2. De flesta som studerar 100% lägger 400 poäng som löper parallellt alla 18 veckorna. 

På samma sätt delas våren in i två läsperioder (lp 3 (10 veckor) och lp 4 (10 veckor), totalt 20 veckor. Det vanligaste är att man väljer kurser som börjar lp 3 som även löper över lp 4. De flesta som studerar 100% lägger 400 poäng som löper parallellt alla 20 veckorna. 

För dig som läser en webbkurs och som tänker komplettera betyget till din ansökan för högskolan hösten -21, måste kursslut vara senast den 7 maj för att betyget garanterat ska hinna skickas till antagning.se innan sista kompletteringsdag.
 

Blockschemat våren 2021

Här ser du ett samlat dokument med kurser och schema
blockschema för våren 2021 (pdf, nytt fönster). Nedan kan du läser mer om vilka kurser som erbjuds på VUX och i vilken form de ges.

Dagkurser

För dig som vill studera med lärarledda lektioner och tillsammans med kurskamrater. Schemalagd klassrumsundervisning dagtid ett antal gånger per vecka.

Du kan välja en kurs i varje block (block 1-4) se Blockschemat ovan.

 Här kan du se vilka kurser som erbjuds:

 • Engelska 5, 100p
 • Engelska 6, 100p  
 • Historia 1b, 100p
 • Information och kommunikation 1, 100p  
 • Svenska som andraspråk 1, 100p  
 • Svenska som andraspråk 2, 100p
 • Svenska som andraspråk 3, 100p
 • Svenska 2, 100p
 • Svenska 3, 100p

 

Fjärrdistans via VUX (språk/SO)

Fjärrdistans är ett distansalternativ med regelbunden lärarkontakt, en timme per vecka schemalagt, vanligtvis mellan kl. 16 och 17. Då träffas läraren och eleverna via videolänk för ett lektionspass, men i övrigt följer kursen ett webbaserat distansupplägg.  
Fjärrdistanskursen startar samtidigt som dagkursen, d.v.s. läsperiod (lp) 1 eller 3. Ytterligare en start erbjuds efter nio veckor på hösten respektive tio veckor på våren. Elever som startar kurser lp 2 läser 50 poäng på hösten och 50 poäng under lp 3 och elever som startar kursen lp 4 läser klart kursen under lp 5 (sommaren).
 
För att kunna genomföra en fjärrdistanskurs behöver du tillgång till en egen dator med internetuppkoppling, webbkamera och headset för interaktion med lärare och klasskamrater samt god datorvana, avsatt tid och självdisciplin.
 
Här kan du se vilka kurser som erbjuds på fjärrdistans:

 • Engelska 5, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Engelska 6, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Privatjuridik, 100p - Fjärrdistans (Fd)  
 • Samhällskunskap 1a1, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Samhällskunskap 1b, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Svenska som andraspråk 1, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Svenska som andraspråk 2, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Svenska som andraspråk 3, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Svenska 1, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Svenska 2, 100p - Fjärrdistans (Fd)
 • Svenska 3, 100p - Fjärrdistans (Fd)

 

Det går inte att läsa två fjärrdistanskurser som har handledning samma tid, se Blockschemat. Här kan du se vilka kurser som är möjliga att kombinera med dagkurserna enligt Blockschemat, se ovan.

Närdistanskurser via VUX

Matte/NO

Valfria handledningstillfällen erbjuds flera gånger i veckan, du kan gå på så många du behöver för att klara kursen. Prov och eventuellt laborationer är obligatoriska och görs på plats och bokas in vid specifika tider.  

Här kan du se vilka kurser som erbjuds:  

-Biologi 1, 100p - Närdistans (Nd)
-Biologi 2, 100p - Närdistans (Nd)
-Fysik 1, 150p - Närdistans (Nd)
-Fysik 2, 100p - Närdistans (Nd)
-Kemi 1, 100p - Närdistans (Nd)
-Kemi 2, 100p - Närdistans (Nd)
-Matematik 1a, 100p - Närdistans (Nd)
-Matematik 2b, 100p - Närdistans (Nd)
-Matematik 3c, 100p - Närdistans (Nd)
-Matematik 4, 100p - Närdistans (Nd)
-Naturkunskap 1a1, 50p - Närdistans (Nd)
-Naturkunskap 1a2, 50p - Närdistans (Nd)
-Naturkunskap 1b, 100p - Närdistans (Nd)
-Naturkunskap 2, 100p - Närdistans (Nd)

Det går att läsa flera NO-kurser parallellt. Se tid för handledning med mera, i Blockschemat ovan.

Datorkurser

Ett obligatoriskt lektionspass varje vecka. För att klara kursen behöver du tillgång till egen dator där du vid kursstart får installera de programvaror som krävs. Du förväntas också arbeta på egen hand mellan lektionerna.
 
Här kan du se vilka kurser som erbjuds: 
-Information och kommunikation 1, 100p  - Närdistans (Nd)

Se Blockschemat för vilka tider som gäller

Webbkurser

Distanskurser via Hermods

En webbkurs kan starta årets alla måndagar, du önskar själv startdatum. Om du blir antagen kan du börja kursen tidigast tre måndagar från det datum du har sökt. Hur många veckor du väljer att läsa kursen är också valfritt, men tänk på att detta påverkar studietakten. Mer information hittar du på www.skelleftea.se/webbkurser .
Ansök via blanketten nedan. Rektor beslutar om antagning. Inom ca tre veckor skickar skolan ut ett antagningsbesked via e-post. Du söker själv studiemedel och ansvarar även för att meddela CSN om eventuella förändringar som kan påverka studiemedlet. Skolan meddelar CSN att studierna startat. När kursen är klar och betyg har satts så skickar skolan uppgifterna till UHR. Om du vill ha en skriftlig kopia av ditt betyg kontaktar du vux@skelleftea.se.
Om din kurs har avbrutits och du vill återuppta studierna skickar du ett mail till vux@skelleftea.se 

Ansök till webbkurs

Vad vill du göra?

Ansökan