Gymnasieprogram

Det finns 18 olika program på gymnasieskolorna. Dessa program har många inriktningar. Exempelvis kan du studera produktutveckling och design, skogsbruk, maskin och lastbilsteknik, teater, ekonomi och företagssamhet.