Elever i ett klassrum med datorer

Högskoleförberedande program

En högskoleförberedande examen ger dig grundläggande  behörighet till högskolan. Du kan även söka till många  utbildningar inom yrkeshögskolan.

De krav du behöver uppfylla för en högskoleförberedande examen är:

  • Betyg i alla kurser som ingår i ditt program  = 2500 poäng. 
  • Lägst betyget E (godkänd) i kurser som omfattar minst 2250 poäng. 
  • Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 och matematik 1. 
  • Ditt gymnasiearbete måste vara godkänt.

Många högskoleutbildningar kräver även särskild behörighet. Det innebär att du behöver läsa vissa kurser som är särskilt viktiga för just den utbildningen. På de högskoleförberedande programmen läser du många av dessa kurser. 

Vill du veta mer kan du fråga din studie- och yrkesvägledare eller läsa på www.studera.nu.