Högskoleförberedande program

Om du går ett högskoleförberedande program kan du få en högskoleförberedande examen. Det finns då vissa krav du måste uppfylla.

Om du går ett högskoleförberedande program kan du få en högskoleförberedande examen. De krav du måste uppfylla är:

- Betyg i alla kurser som ingår i ditt program = 2500 poäng
- Lägst betyget E (godkänd) i kurser som omfattar minst 2250 poäng
- Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 och matematik 1
- Ditt gymnasiearbete måste vara godkänt

En högskoleförberedande examen ger dig grundläggande behörighet till högskolan. Du kan även läsa på många utbildningar inom yrkeshögskolan.

Många högskoleutbildningar kräver även särskild behörighet. Det innebär att du måste läsa vissa kurser som är särskilt viktiga för just den utbildningen. På de högskoleförberedande programmen läser du många av dessa kurser.

Om du vill veta mer kan du fråga din studie- och yrkesvägledare eller läsa på www.studera.nu.