Ekonomiprogrammet

Högskoleförberedande

Ekonomiprogrammet passar dig som är intresserad av samhälls- och företagsekonomi och hur vårt rättsystem är uppbyggt och fungerar. På programmet får du lära dig om ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar. Att kunna analysera och värdera information utifrån samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska frågeställningar.  På ekonomiprogrammet får du arbeta med sådana saker. Det handlar till exempel om att utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag, att lära sig förstå hur lagarna styr våra liv. Utbildningen handlar också om att lära sig hur människor känner, tänker och handlar.

 

Om något av följande yrken intresserar dig: civilekonom, marknadsförare, jurist, polis, företagare då kan du välja ekonomiprogrammet. Det passar också dig som efter gymnasiet vill arbeta eller syssla med föreningsliv eller politik.

 

Framtiden

Du blir behörig till utbildningar på högskola inom exempelvis data, ekonomi, information, juridik, kultur, språk, statskunskap, utbildning eller polishögskolan. Genom att välja de programfördjupningskurser som passar din framtid kan du t ex läsa kurser som ger dig meritpoäng vid ansökan till högskola.


 

Sökkod: EK

Till årskurs 2 väljer du någon av följande inriktningar:

Ekonomi

Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag.

Juridik

Inriktningen juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla förmågan att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

 

Idrott på gymnasiet

Ekonomiprogrammet är ett av de program som du kan kombinera med nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) och lokal idrottsutbildning (LIU). Läs mer om NIU och LIU på sidan idrott på gymnasiet.

Kontakt