Naturvetenskapsprogrammet

Utbildningen som också är en upptäcktsresa.

Är du nyfiken på hur saker och ting egentligen fungerar? Vill du ha en bred utbildning?
Naturvetenskapsprogrammet är programmet för dig som är nyfiken och gillar att utforska, experimentera och fundera. NA-programmet ger inte bara goda kunskaper i naturvetenskap och matematik, utan också i exempelvis  samhällsvetenskap och språk.

På Naturvetenskapsprogrammet får du utlopp för din kreativitet. Spännande experiment som ni löser tillsammans i grupp gör att din samarbetsförmåga utvecklas. När du experimenterar kan du se att teorierna stämmer  med verkligheten. Du får även möjlighet att göra både fältstudier och studieresor till intressanta platser.

 

Framtiden

Naturvetenskapsprogrammet ger dig de mest omfattande möjligheterna till fortsatta studier. Här får du behörighet till högskolestudier inom alla områden; naturvetenskap och teknik men också till samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar. Dessutom får du breda kunskaper som är till stor nytta vad du än väljer att göra i livet.


 

Sökkod: NA

Till årskurs 2 väljer du någon av följande inriktningar:

Naturvetenskap

Här får du en bred naturvetenskaplig grundutbildning som ger dig många möjligheter till fortsatta studier. På inriktningen Naturvetenskap får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i biologi, fysik , kemi och matematik.

Naturvetenskap och samhälle

Här får du komplettera dina studier inom matematik och naturvetenskap med geografi och samhällskunskap. Du lär dig bland annat förstå hur människan samverkar med naturen i frågor som resursanvändning och miljöpåverkan. Du får även kursen Biologi 2 om du går samhällsinriktningen.

Inom båda inriktningarna har du möjlighet att välja mellan olika programfördjupningar där du kan fördjupa dina kunskaper inom exempelvis bioteknik,miljö och energikunskap, språk och matematik.

 

Idrott på gymnasiet

Naturvetenskapsprogrammet är ett av de program som du kan kombinera med nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) och lokal idrottsutbildning (LIU). Läs mer om NIU och LIU på sidan idrott på gymnasiet.

Kontakt