Samhällsvetenskaps- programmet

Högskoleförberedande

Är du intresserad av att arbeta med människor? Vill du förstå varför världen ser ut som den gör? Då är detta programmet för dig. Det ger en bred grund för högskolestudier inom det samhällsvetenskapliga området. Programmet har tre nationella inriktningar.

 

Framtiden

Du blir behörig till utbildningar på högskola inom exempelvis data, ekonomi, information, juridik, kultur, språk, statskunskap, utbildning eller polishögskolan. Genom att välja de programfördjupningskurser som passar din framtid kan du t ex läsa kurser som ger dig meritpoäng vid ansökan till högskola.


 

Sökkod: SA

Till årskurs 2 väljer du någon av följande inriktningar:

Beteendevetenskap

Vill du lära känna dig själv och andra? Vill du se din roll i ett sammanhang? Du får kunskaper om hur människan utvecklas och anpassar sig. Du blir medveten om hur vi samspelar med varandra. Du lär hur kommunikation påverkar oss själva och andra. Du får inblick i vad som inverkar på vårt sätt att se på omvärlden. Du hittar dina starka sidor och lär känna dig själv.

Medier, information och kommunikation

Vill du utveckla ditt skrivande? Vill du både praktiskt och teoretiskt pröva hur du kombinerar text, bild och ljud för att få ut information? Du får kunskaper om mediernas roll i samhället och hur medieteknik används för att förmedla information och kunskap. Du studerar journalistik, information och reklam. Analys och kritisk granskning av olika medieprodukter ger dig goda grunder för egna försök.

Samhällsvetenskap

Vill du fördjupa dig i samhälls- och livsfrågor? Du läser extra mycket samhällskunskap, historia och religion. Du studerar det nutida samhällets politiska och globala utveckling. Du analyserar och diskuterar etik och moral och får mer kunskap om olika tros- och livsåskådningar. Du gör historiska jämförelser över tid och rum och förbättrar din förmåga att självständigt och kritiskt granska historiska uppgifter.

 

Idrott på gymnasiet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett av de program som du kan kombinera med nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) och lokal idrottsutbildning (LIU). Läs mer om NIU och LIU på sidan idrott på gymnasiet.

Kontakt