TE4 - fjärde året på Teknikprogrammet

TE4 – ett fjärde år på Teknikprogrammet med profilen Informationsteknik erbjuds på Baldergymnasiet – Hög tid att söka nu!

Vill du gå ett år till för att få en utbildning som kan ge dig en språngbräda ut i yrkeslivet? Vi genomför utbildningen i nära samarbete med branschföretag i Skellefteå. Du får en chans att visa intitiativförmåga och drivkraft som kan innebära att du blir företagets nästa rekrytering eller får med dig goda, relevanta referenser. Det fjärde året ger också kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning. Under studietiden varvas arbete i skolan och arbetsplatsförlagt lärande.

Du lär dig mer om webbprogrammering och får möjlighet att ta reda på om webbutvecklingsbranschen kan vara något för dig och vilka jobb som finns inom branschen. Du får en examen som gymnasieingenjör.

Informationsteknik

Utbildningen riktar sig till dig som vill jobba med utveckling av morgondagens digitala tjänster. För detta krävs god kunskap inom webbutveckling. Du får lära dig grunderna i mjukvarudesign vilket ger dig en bra chans till spännande möjligheter framöver.

Behörighet
Du är behörig att söka det fjärde året om du har fått en examen från teknikprogrammet eller har en likvärdig utbildning. Det är också möjligt att göra ett studieuppehåll innan det fjärde året. Dock måste studierna till fjärde året påbörjas senast det kalenderår du fyller 22 år.

För denna inriktning krävs även godkända betyg på kurserna programmering 1 och webbutveckling 1, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll. Om du saknar en av nämnda kurser men gärna vill gå så ansök gärna, vi försöker ge snabbkurs i åtminstone en av kurserna i samband med läsårsstart ifall elev i övrigt anses meriterad. Sista ansökningsdag för 2019/2020 är 15 maj!

Exempel på företag som vi samarbetar med är:

TR (tr.se)
Tieto (tieto.se)
Björnmamman (bjornmamman.se)
Vinter webb (vinter.se)
North Kingdom (northkingdom.com)
Arctic Game Lab (arcticgamelab.com/en)
Hello Future (hellofuture.se)

Praktik

Under det fjärde året varvar du teori och praktik. En tredjedel av studierna är du ute på en arbetsplats. Det innebär att du tar ett ordentligt kliv in i arbetslivet.
Upplägget är möjligt tack vare ett nära samarbete med näringslivet, som är med och utformar utbildningen så att den möter de behov som finns på arbetsmarknaden.

Friskvård kopplad till utbildningen

I Skellefteå kommer vi att lägga in en frivillig friskvårdsdel i utbildningen. Det innebär att du erbjuds ett pass per dag på gym.

Ansökan

Klicka här för att komma till ansökningsformuläret (nytt fönster)

Sista ansökningsdag är 15 maj. Vi kommer personligen att kontakta alla som sökt utbildningen.

Vid problem eller andra frågor, kontakta Elin Lundmark

Mer info om kursinnehåll etc. hittar du på www.t4ske.se

Fler utbildningar inom T4.
https://www.pitea.se/Invanare/Skola/Gymnasieskola/Strombackaskolan/Vara-utbildningar/Teknikprogrammet/fjarde-aret/

Boende

Utbildningen bedrivs centralt i Skellefteå.  För dig som bor utanför Skellefteå kommun kan vi tipsa om boende. Kontakta oss i sådana fall.

Studiemedel

Se info på www.csn.se under fliken studerande komvux, folkhögskola, gymnasium.