Introduktionsprogram

Det finns fem olika Introduktionsprogram för dig som inte är behörig. Möjlighet till byte mellan Introduktionsprogram under pågående läsår finns ifall det anses lämpligt för aktuell elev.

Preparandutbildning

Finns på Baldergymnasiet, läs mer här

 

Yrkesintroduktion

Finns på Anderstorpsgymnasiet, läs mer här 
och på Baldergymnasiet, läs mer här

 

Individuellt alternativ

Finns på Anderstorpsgymnasiet, läs mer här

 

Språkintroduktion

Finns på Anderstorpsgymnasiet och Baldergymnasiet, läs mer här


Programinriktat individuellt val

Finns på Anderstorpsgymnasiet Baldergymnasiet och Naturbruksgymnasiet, läs mer här