Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är behörig till gymnasiet.

Yrkesintroduktion

Här får du mer kunskap om ett yrke som intresserar dig. Syftet med utbildningen är antingen behörighet till nationellt program eller förberedelse för yrkeslivet. Utbildningen kan innehålla både grundskoleämnen och gymnasiekurser. Du får möjlighet att göra praktik.

Sökbara program på Anderstorpsgymnasiet:        

  • Fordonsteknik - inriktning mot recond, däck, bensinmack med mera. 
  • Fastighetsskötsel - inriktning mot fastighetsvärd, skötsel av gröna ytor med mera.

Sökbara program på Baldergymnasiet:

  • Handel och service    
  • Vård och omsorg
  • Industriteknik
  • Restaurang och livsmedel

Sökbara program på Naturbruksgymnasiet:

  • Naturbruksprogrammet

Sökkod: IMYRK

Under förutsättning att nödvändiga beslut tas.

Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att du ska få en utbildning som gör dig behörig till ett visst nationellt program. Programinriktat val kan läsas mot både yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Vilka program som erbjuder programinriktat individuellt alternativ kan skilja sig från läsår till läsår. Programinriktat val söks via gymnasieantagningen på samma sätt som nationella program alternativt via en särskild intresseanmälan. För mer information, kontakta studie- och yrkesvägledaren på din grundskola.

Sökkod: IMPRO

 
Individuellt alternativ

Individuellt alternativ utformas efter elevens enskilda behov och förutsättningar och vänder sig till dig som saknar betyg i ett flertal ämnen.

Ej sökbar

Språkintroduktion

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

Ej sökbar