Barn- och fritidsprogrammet

Tycker du att det är roligt att möta nya människor? Vill du lära dig att planera och leda aktiviteter? Då kanske du ska bli barnskötare, personlig tränare eller personal inom bad-, fritids- eller idrottsanläggningar!

Barn- och fritidsprogrammet är ett givet alternativ för dig som vill arbeta pedagogiskt med barn eller med människors hälsa och fritid.  Det är en utbildning där du utvecklar dina ledaregenskaper, lär dig planera, organisera och leda olika typer av aktiviteter.  Programmet är yrkesinriktat men genom att välja vissa kurser kan du få grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Barn- och fritidsprogrammet rymmer tre olika inriktningar som leder till ett flertal yrken. Minst 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. Var du gör den beror på vilken inriktning du valt.

De senaste åren har vi genomfört flera internationella projekt. Kanske är du en av de elever som får möjlighet att göra APL i ett annat land!

Framtid

Efter avklarad utbildning har du ett yrke i vilket du kommer att stödja och vägleda människor i deras utveckling och välmående. Utbildningen ger dig en yrkestitel i någon av de branscher och verksamheter som alltid kommer att behövas. Ditt framtida yrke kan vara att som barnskötare arbeta i den pedagogiska verksamheten i förskolan. Som personlig tränare kan Du arbeta med kunder som vill förändra sin livsstil och behöver personlig vägledning i sin träning. Som personal vid bad-, fritids eller idrottsanläggning kan du hålla i gruppträning på ett bad eller i annan fritidsverksamhet. Du kan också arbeta med att underhålla fritids- och idrottsanläggningar.

För dig som vill läsa vidare efter gymnasiet läs på sidan "Viktigt att veta".

Sökkod: BF

Första året läses gemensamt och till år två görs inriktningsval. Eftersom antalet platser på varje inriktning är begränsat är det betygen från årskurs 1 som avgör vem som får platsen i händelse av konkurrens om platserna.

Fritid och hälsa

Inriktningen passar dig som vill arbeta som ledare inom olika fritids- och friskvårdsverksamheter eller med drift och underhåll av idrottsanläggningar. Utbildningen ger dig kunskaper i hälsa och verktyg för att jobba med hälsofrämjande frågor.

Yrkesutgångar:
Personal vid bad-, idrotts- och fritidsanläggningar
Personlig tränare

Pedagogiskt arbete

För dig som vill jobba med barn på förskola är det här en passande inriktning. Den ger dig kunskap om barns utveckling och lärande. Dessutom får du gedigen träning i att planera, leda och utvärdera olika pedagogiska aktiviteter.

Yrkesutgångar:
Barnskötare
Elevassistent

Lärling

Inriktningar, Lärling

Socialt arbete

Detta är en lärlingsutbildning. Det innebär att minst halva utbildningen är förlagd på ett företag eller en verksamhet kopplad till inriktningen.

Den arbetsplatsförlagda delen av din utbildning gör du på företag eller verksamheter som bedriver stöd och service för människor med funktionsnedsättningar t.ex:

• personlig assistans för barn, ungdomar och vuxna
• gruppbostad/servicebostad/korttidsvistelse för vuxna
• daglig verksamhet för vuxna
• korttidshem för barn och ungdomar

Du utvecklar din förmåga att möta människors behov, stödja människor med olika förutsättningar och ordna aktiviteter för andra. Du kommer att vara förberedd för ett arbete inom funktionshinderområdet.

Yrkesutgångar:
• boendehandledare/ aktivitetsledare
• personlig assistent

Pedagogiskt arbete

Detta är en lärlingsutbildning. Det innebär att minst halva utbildningen är förlagd på ett företag eller en verksamhet kopplad till inriktningen.

Den arbetsplatsförlagda delen av din utbildning gör du på en förskola.
Utbildningen ger dig kunskap om barns utveckling och lärande. Dessutom får du gedigen träning i att planera, leda och utvärdera olika pedagogiska aktiviteter.

Yrkesutgångar:
• Barnskötare
• elevassistent


Läs mer om gymnasial lärlingsutbildning

Idrott på gymnasiet

Barn- och fritidsprogrammet är ett av de program som du kan kombinera med nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) och lokal idrottsutbildning (LIU). Läs mer om NIU och LIU på sidan idrott på gymnasiet.

Kontakt