El- och energiprogrammet

Många möjligheter och hög spänning

Om du gillar teknik och vill ha ett praktiskt arbete så kan El- och energiprogrammet vara utbildningen för dig. Det är ett yrkesprogram där praktik och teori blandas och där du förbereds för en bransch i snabb och spännande utveckling. Under utbildningen får du övning i att göra medvetna val vad gäller material och verktyg. Du lär dig också att planera och utvärdera arbetsprocessen.

Framtiden

I framtiden kommer behovet av el-, automation och datakompetens att vara stort inom många sektorer i samhället. El- och energiprogrammet öppnar dörrar till en lång rad specialistjobb och ger dig behörighet till yrkeshögskola. Inom programmet erbjuds kurser som ger grundläggande behörighet
till universitet och högskola. Du kan också välja att läsa Matematik 2a, vilket ger dig ytterligare möjligheter till vidare studier.    

För dig som vill läsa vidare efter gymnasiet läs på sidan "Viktigt att veta".

 

Sökkod: EE

Första året läses gemensamt och till år två görs inriktningsval. Eftersom antalet platser på varje inriktning är begränsat är det betygen från årskurs 1 som avgör vem som får platsen i händelse av konkurrens om platserna.

 

Automation

Inriktningen automation ska ge dig kunskaper i brytningen mellan elektroteknik, datorteknik, elteknik och drift- och underhållsteknik. Du får lära dig att planera, installera och sätta el och automatiserade system i drift. Inriktningen ska också utveckla förmågan att yrkesmässigt kunna arbeta med installation, underhållsarbete och felsökning i industriella el- och automationsanläggningar.

Arbetsmarknaden är bred med möjlighet att arbeta inom yrken som till exempel automationstekniker, larmtekniker, processtekniker och industrielektriker.

Yrkesutgångar:
AutomationsteknikerElteknik

Här får du lära dig att installera belysning, kraft, larm, kommunikationsnät och fastighetsautomation i bostäder och kontor.
Inriktningen ska också utveckla din förmåga att arbeta med underhåll och felsökning samt installationer i industrimiljö.
Under skoltid och APL-perioder kommer du att delta i skarpa El-projekt. Efter avslutad gymnasieutbildning, kan du välja att vidareutbilda dig till exempelvis serviceelektriker, elektriker inom eldistribution.

Yrkesutgångar:
Installationselektriker
Industrielektriker

 

Kontakt

Poängplan Automation Elteknik