El- och energiprogrammet

Om du gillar teknik och vill ha ett praktiskt arbete så kan yrkesprogrammet El och energi vara utbildningen för dig. Praktik och teori blandas och du förbereds för branscher i snabb och spännande utveckling.

Behovet av kompetens inom el- och automation växer i samhället. El- och energiprogrammet öppnar dörrar till en lång rad specialistjobb och ger dig behörighet till yrkeshögskola. Du kan också välja kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet och för att få ytterligare möjligheter till vidare studier, kan du också välja att läsa Matematik 2a.

För dig som vill läsa vidare efter gymnasiet, läs på sidan "Viktigt att veta".

Sökkod: EE

Inriktningar

Till årskurs 2 gör du ett inriktningsval. Antalet platser på inriktningarna är begränsade. Uppstår det konkurrens så är det betygen från årskurs 1 som avgör vem som får plats.

Automation. Du får kunskaper i brytningen mellan elektroteknik, datorteknik, elteknik och drift- och underhållsteknik. Du lär dig att planera, installera och sätta el- och automatiserade system i drift. Inriktningen ska också utveckla din förmåga att yrkesmässigt kunna arbeta med installation, underhållsarbete och felsökning i industriella el- och automationsanläggningar. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ger dig goda kontakter med olika företag. Exempel på yrken: Automations-, larm- eller processtekniker, industrielektriker.

Elteknik. Här får du lära dig att installera belysning, kraft, larm, kommunikationsnät och fastighetsautomation i bostäder och kontor. Inriktningen utvecklar också din förmåga att arbeta med underhåll och felsökning samt installationer i industrimiljö. Under skoltid och perioder av arbetsplatsförlagt lärande (APL) kommer du att delta i skarpa el-projekt. Efter gymnasiet kan du välja att vidareutbilda dig till exempelvis serviceelektriker eller elektriker inom eldistribution. Exempel på yrken: Installationselektriker, industrielektriker.

 

Utbildningsplaner (pdf, öppnas i nytt fönster) Automation Elteknik