Lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning passar dig som vill att din utbildning ska innehålla en stor del praktik.

Höstterminen 2017 erbjöd Industritekniska programmet tillsammans med Brokk och LEAB fyra lärlingsplatser med lön under utbildningen. Även Boliden gruv erbjöd ett antal platser.

Hösten 2018 kommer det att finnas betalda lärlingsplatser på Industritekniska programmet. Du får månadslön under alla tre utbildningsår. Företagen kommer att vara Brokk, Leab, Boliden gruv och Metso i Ersmark. Eventuellt kan fler företag tillkomma.

Läs mer om dessa lärlingsplatser här. 

Att plugga och jobba

Så ungefär ser en vanlig termin ut på lärlings-utbildningen. Halva tiden studerar du i klassrummet och halva tiden får du lära dig praktiskt på en arbetsplats. Kort sagt läser du gymnasiegemensamma ämnen och yrkesteori på skolan och på arbetsplatsen jobbar du under handledning av en handledare inom det yrke du valt.

Behörighet efter examen?

Du läser samma kurser som eleverna i de ordinarie programmen. Skillnaden är att de praktiska momenten görs ute på företag eller i andra verksamheter. Du läser alltså alla kurser som ingår i ditt program och har individuellt val.
Lärlingsutbildningen ger behörighet till yrkeshögskolestudier och med rätt val får du även grundläggande behörighet till högskolestudier.

Vägen till resultat

Att du som elev får de bästa förutsättningarna att lära dig, samt att utbildningen håller god kvalitet är självklart i fokus. Du kan lita på att företagen och vi i skolan jobbar tätt tillsammans. Skolans lärlingskoordinator upprättar kontakt med arbetsplatsen inför din APL.

Yrkeslärare och företagets handledare har en nära dialog om vad du, skolan och arbetsplatsen kan göra för att hela tiden utvecklas.

Lärlingsersättning

Alla som läser ett yrkesprogram i lärlingsform får 1000 kronor extra utöver studiebidraget. Lärlingsersättningen ges i nio månader och kan användas till att resa till praktikplatser i andra delar av Sverige och världen, till skyddskläder eller något annat som behövs under studietiden. Du söker pengarna från CSN.

Svensk gymnasielärling

Som svensk gymnasielärling är du anställd av ett företag samtidigt som du studerar. Det innebär att du har både klasskompisar och arbetskollegor. Du har också möjlighet att få högskolebehörighet samtidigt som du får arbetslivserfarenhet och lön. Företaget anställer dig genom en tidsbegränsad GLA, gymnasial lärlingsanställning och ger dig lärlingslön. Just nu finns utbildningsformen inom Industriteknik.

Du kan vara lärling på många yrkesprogram

Ja, så är det faktiskt. I dagsläget finns det 8 gymnasieprogram med lärlingsplatser. Vill du läsa till något som inte finns inom de befintliga områdenas program så går det ofta att lösa. I en lärlingsklass kan det finnas många olika yrkesinriktningar.

Program Inriktning

Skolförlagd
utbildning

Lärling
Anderstorpsgymnasiet
Bygg- och anläggningsprogrammet Anläggningsfordon
Husbyggnad
Måleri
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Fordons- och transportprogrammet Karosseri och lackering
Lastbil o mobila maskiner
Personbil
Transport
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Hotell- och turismprogrammet Hotell och konferens
Turism och resor
Nej
Nej
Ja
Ja
VVS- och fastighetsprogrammet VVS
Fastighet
Ja
Nej
Nej
Ja
Baldergymnasiet
Barn- och fritidsprogrammet Fritid och hälsa
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
El- och energiprogrammet Automation
Elteknik
Ja
Ja
Nej
Nej
Handels- och administrationsprogrammet Handel och service Ja Ja
Hantverk Florist
Urmakare
Silver- guldsmed
Textil inriktning
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Industritekniska programmet Produktion och maskinteknik Ja Ja
Restaurang- och livsmedelsprogrammet Kök och servering
Bageri och konditori
Färskvaror, delikatesser och catering
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Vård- och omsorgsprogrammet Ja Ja
Naturbruksgymnasiet
Naturbruksprogrammet Skog
Djur
Ja
Ja
Nej
Nej