Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet förbereder dig på arbete med människor inom vård, friskvård och omsorg. Efterfrågat arbete, dessutom. Det finns ett stort anställningsbehov inom vården.

Utbildningen är en del av Vård- och omsorgscollege, där många organisationer samarbetar för att skapa en så bra utbildning som möjligt. Det innebär att du går en modern utbildning som är anpassad till branschens behov.

Du lär dig att ta hand om människor som behöver vård och omsorg, och hur man förebygger, behandlar och lindrar symtom för människor i olika omsorgssituationer. Programmet har extra stort fokus på hälsa.

Du får också kunskaper om hur kroppen fungerar, betydelsen av att förstå andra människors livssituation och att förstå och bemöta människor utifrån kulturell och social bakgrund.

Du är nästan garanterad anställning efter godkända studier. Vårdsektorn i Sverige behöver anställa 20 000 – 25 000 personer de närmaste tio åren.

Vård- och omsorgscollege ger en yrkesexamen och direkt efter gymnasiet kan du börja ditt arbete som exempelvis undersköterska, boendehandledare, assistent eller personlig assistent. Programmet ger dig också möjlighet att bli behörig för fortsatta studier på högskola/universitet.

För dig som vill läsa vidare efter gymnasiet läs på sidan "Viktigt att veta".

Du kommer att göra arbetsplatsförlagt lärande, APL inom exempelvis äldreomsorgen, Stöd och service och sjukhuset. APL är ditt tillfälle att möta arbetslivet och knyta viktiga kontakter för framtiden. I skolans fina metodsalar får du också många tillfällen till praktisk yrkesträning.

Sökkod: VO

Vård och omsorgsprogrammet, även som lärlingsutbildning. Sökkod: VOVAR0L


 

Utbildningsplan (pdf, öppnas i nytt fönster) Vård och omsorg