Yrkesprogram

ger yrkesexamen

Eleverna ska efter ett yrkesprogram vara bättre förberedda för yrkeslivet och utbildningen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket. Det ska vara möjligt att börja arbeta inom yrket direkt efter utbildningen. Alla elever på ett yrkesprogram ska också ha möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under sin gymnasieutbildning.

 

För att få en yrkesexamen måste du ha:

- Betyg i alla kurser som ingår i ditt program = 2500 poäng
- Lägst betyg E i 400 poäng programgemensamma ämnen
- Lägst betyget E (godkänd) i kurser som omfattar minst 2250 poäng
- Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1
- Ditt gymnasiearbete måste vara godkänt

En yrkesexamen ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolans utbildningar.

Om du vill ha grundläggande behörighet till högskola/universitet måste du komplettera dina betyg med kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6 = 300 poäng. Detta kan du göra under din gymnasietid eller komplettera senare inom vuxenutbildningen.

Om du vill veta mer kan du fråga din studie- och yrkesvägledare eller läsa på www.studera.nu.

Folder om gymnasieskolans yrkesexamen (pdf, nytt fönster)