Idrottsutbildningar på gymnasiet

För dig som verkligen vill satsa på ditt idrottande kan vissa nationella program kombineras med utökad idrottsutbildning.

Idrott på skoltid (presentation i pdf-format)

Nationellt godkänd idrottsutbildning – NIU

För dig som vill nå elitnivå i ditt idrottande erbjuder Skellefteå gymnasieskola nationellt godkänd idrottsutbildning i friidrott, fotboll, ishockey och taekwondo.

Studierna i idrott omfattar 400 poäng.

Läs mer om Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU

 

Lokal idrottsutbildning – LIU

För dig som är en ambitiös idrottare och som vill idrotta på skoltid finns möjligheten att välja idrott som individuellt val. Det kallas även för LIU, lokal idrottsutbildning.

Utbildningen omfattar 100 poäng i årskurs 1 och 100 poäng i årskurs 2. LIU erbjuds i flera olika idrotter och utbudet kan variera något mellan läsåren.

Läs mer om idrott som individuellt val/LIU

Frågor och svar

 • Jag vill gå LIU i en idrott som inte finns med i anmälningsformuläret. Hur gör jag?

  Om idrotten du är intresserad av inte finns i ansökningsformuläret till LIU, kan du när du fyller i ansökan välja ”Annan idrott” och ange den idrott du är intresserad av. När anmälningstiden går ut undersöker Skellefteå kommun om den önskade idrotten kan erbjudas.

 • Jag är folkbokförd i Skellefteå och vill söka NIU i en idrott som inte erbjuds på gymnasiet i Västerbottens län. Hur gör jag?

  Börja med att ta reda på var NIU-utbildningen som du vill gå finns och hur du ansöker till själva idrotten. Gör ansökan till idrotten enligt specialidrottsförbundets och anordnarskolans instruktioner.

  Kontrollera vilka program du kan kombinera med den NIU-idrott du har sökt och på vilken skola programmet finns. Kontakta din studie- och yrkesvägledare som kan ge dig mer information om hur du ansöker till det nationella programmet.

  Kontakta anordnarskolan eller kommunen som är huvudman för skolan (den så kallade anordnarkommunen) för att ta reda på om det finns ett så kallat särskilt samverkansavtal för NIU med Skellefteå kommun. Om det finns ett sådant kan du bli mottagen i första hand och du har då rätt att ansöka om inackorderingsbidrag från din hemkommun (Skellefteå kommun). Om det inte redan finns ett avtal så kan anordnarkommunen och Skellefteå kommun eventuellt teckna ett sådant avtal. Hör i första hand med anordnarkommunen hur de ställer sig till att teckna ett avtal och be dem sedan kontakta Skellefteå kommun. Kontaktperson för särskilda samverkansavtal för NIU i Skellefteå kommun är Katarina Söderlund, gymnasiekontoret. Tel kundtjänst 0910-73 50 00

 • Jag är folkbokförd i en kommun utanför Västerbottens län och vill söka NIU vid Skellefteå gymnasieskola. Hur gör jag?

  Börja med att göra en ansökan till idrotten enligt instruktionerna för respektive idrott. Mer information finns på gymnasieportalen.

  Kontrollera vilka program du kan kombinera med den NIU-idrott du har sökt och på vilken skola programmet finns (Anderstorpsgymnasiet eller Baldergymnasiet). Kontakta din studie- och yrkesvägledare som kan ge dig mer information om hur du ansöker till det nationella programmet.
  Kontrollera om det finns ett så kallat särskilt samverkansavtal för NIU mellan Skellefteå kommun och din hemkommun. Befintliga avtal finns samlade på Region Västerbottens webbplats. Om det finns ett sådant avtal kan du bli mottagen i första hand och du har då rätt att ansöka om inackorderingsbidrag från din hemkommun.

  Om det inte redan finns ett avtal så kan Skellefteå kommun och hemkommunen eventuellt teckna ett sådant. Kontaktperson för särskilda samverkansavtal för NIU i Skellefteå kommun är Katarina Söderlund, gymnasiekontoret. Tel kundtjänst 0910-73 50 00.

 • Kan jag söka både NIU och LIU?

  Ja, du kan ansöka till båda utbildningarna, men du kan bara gå en av dem. Meddela oss så snart du bestämt vilken du vill gå. Kontaktperson är Katarina Söderlund, gymnasiekontoret. Tel kundtjänst 0910-73 50 00.

 • Vad är skillnaden mellan NIU och LIU (det vill säga idrott som individuellt val)?

  NIU står för nationellt godkänd idrottsutbildning. NIU riktar sig till elever som siktar på att nå nationell elitnivå inom sin idrott och det är idrottens specialidrottsförbund tillsammans med Skolverket som beslutar om bland annat vilka idrotter som erbjuds och antal platser.

  LIU står för lokal idrottsutbildning och är detsamma som idrott som individuellt val. För LIU beslutar Skellefteå kommun om utbud och antal platser.

  Även antalet poäng och vilka kurser som eleverna läser skiljer sig åt mellan NIU och LIU. I NIU ingår totalt 400 poäng i kurserna Idrottsspecialisering 1 och 2 samt Tränings- och tävlingslära 1 och 2. Inom LIU läser eleverna istället 200 poäng i kurserna Idrott och hälsa specialisering 1 och 2.