Idrott som individuellt val / LIU

För dig som har goda idrottsliga färdigheter kan Skellefteå gymnasieskola erbjuda möjlighet att redan i årskurs 1 och 2 få utöva din idrott som individuellt val. Idrott som individuellt val kallas även för LIU, lokal idrottsutbildning.

LIU omfattar 100 poäng i årskurs 1 och 100 poäng i årskurs 2.

Skellefteå gymnasieskola erbjuder LIU i bland annat cheerleading, fotboll, friidrott, konståkning, innebandy, ishockey, ridning, simning och taekwondo som ett komplement till den nationellt godkända idrottsutbildningen. Även andra idrotter kan bli aktuella om intresse finns och det är möjligt att genomföra.

Beroende på antal sökande och om det finns en samarbetsförening med tränare samt lokaler kan utbudet av idrotter förändras till kommande läsår.

I vissa idrotter sker uttagningar. Information om datum och plats kommer då att meddelas berörda elever.

Ansöka till LIU

Ansökan till innebandy, klicka här -> ansök senast 20 december 2019
Ansökan till övriga idrotter, klicka här-> ansök senast 28 februari 2020

Du som ansöker till LIU läsåret 2020/2021 kan välja att söka till följande nationella gymnasieprogram:

  • Barn- och fritidsprogrammet
  • Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad
  • Ekonomiprogrammet
  • Estetiska programmet
  • Naturvetenskapsprogrammet
  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Teknikprogrammet

För mer information om våra program och våra skolor, se sidan Skolor och program.

Ansökan och antagning till gymnasieprogrammet är en separat process och du måste precis som alla andra elever göra en ansökan och uppfylla betygskraven för att bli antagen. Du kan få mer information av din studie- och yrkesvägledare.

Besked om antagning till LIU

Besked om eventuell antagning till LIU inför höstterminen 2020 kommer att gå ut via e-post under våren 2020 till alla som sökt.