Nationellt godkänd idrottsutbildning / NIU

NIU står för nationellt godkänd idrottsutbildning och riktar sig till dig som har som ambition att nå nationell elit i din idrott. Skellefteå gymnasieskola erbjuder NIU i fyra idrotter: fotboll, ishockey, friidrott och taekwondo.

Totalt omfattar NIU 400 poäng under tre läsår i ämnet specialidrott. Utbildningarna bedrivs i samarbete med elitidrottsföreningar i Skellefteå.

Ansöka till NIU

Du som är intresserad av att gå NIU på gymnasiet ska göra två ansökningar: en till idrotten och en till ett nationellt gymnasieprogram.

Länkar för ansökan till de olika NIU-idrotterna finner du under respektive NIU-idrott:

NIU fotboll

NIU friidrott

NIU ishockey

NIU taekwondo

Ansök senast

Sista ansökningsdag till NIU-idrotterna inför läsåret 2021/2022:

  • NIU fotboll: 1 december 2020
  • NIU friidrott: 1 december 2020
  • NIU ishockey: 1 december 2020
  • NIU taekwondo: 15 februari 2021

Du som ansöker till NIU läsåret 2021/2022 kan välja att söka till följande nationella gymnasieprogram:

  • Barn- och fritidsprogrammet
  • Ekonomiprogrammet
  • Naturvetenskapsprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet

För mer information om våra program och våra skolor, se sidan Skolor och program.

Observera att du inte kan kombinera NIU med lärlingsutbildning.

Ansökan och antagning till gymnasieprogrammet är en separat process och du måste precis som alla andra elever göra en ansökan och uppfylla betygskraven för att bli antagen. Du kan få mer information av din studie- och yrkesvägledare.