Viktigt att veta

16 nationella program kommer att erbjudas i våra kommunala gymnasieskolor.

Programmen är alla treåriga och har olika inriktningar. Dina förutsättningar att välja kurser som ger dig behörighet till högskolan kommer att variera beroende på vilket program du går. Kontakta din studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer.

Gymnasiegemensamma ämnen

Gymnasiegemensamma ämnen är de kurser som alla elever läser och som är obligatoriska på alla program men de varierar i antalet timmar beroende på vilket program du går. De är:

  • Svenska/Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Idrott och hälsa
  • Samhällskunskap
  • Religionskunskap
  • Naturkunskap
  • Historia

Dessutom är Individuellt val och gymnasiearbete obligatoriska på alla program.

Programgemensamma ämnen

Är olika för varje program. De bestämmer vad som är speciellt för utbildningen.

Man läser kurser…

Varje ämne består av en eller flera kurser. Varje kurs omfattar minst 50 gymnasiepoäng. Antalet poäng är ett mått som talar om vilken omfattning kursen har.

… och får betyg

Betygen är, precis som i grundskolan, kunskaps och målrelaterade. Det betyder att betygen sätts efter mål för varje betygsnivå och kurs. Betyg ges efter varje avslutad kurs.
Betygsskalan har sju steg A - F. Om du har fått betyget F på en kurs har du rätt att göra en prövning under gymnasietiden för att få godkänt betyg (E eller högre). Om du får E (godkänd) eller högre betyg i en kurs måste du vänta till efter gymnasiet för att göra prövning för högre betyg.

Du tar en examen …

Man tar en gymnasieexamen, yrkes- eller högskoleförberedande examen, och för det krävs det 2500 poäng.

…med olika krav

Yrkesexamen*

Eleven ska ha betyg på en utbildning som omfattar 2500 poäng, varav godkända betyg i 2250 poäng
I de godkända betygen ska följande kurser ingå:
• Svenska eller svenska som andraspråk 1
• Engelska 5
• Matematik 1
• Programgemensamma kurser om 400 poäng
• Godkänt gymnasiearbete

Högskoleförberedande examen**

Eleven ska ha betyg på en utbildning som omfattar 2500 poäng, varav godkända i 2250 poäng.
I de godkända betygen ska följande kurser ingå:
• Svenska eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3
• Engelska 5 och 6
• Matematik 1
• Godkänt gymnasiearbete

* 16 kap.26-27 §§ skollagen samt 8 kap. 5-6 §§ gymnasieförordningen.

** 16 kap.26 och 28 §§ skollagen samt 8 kap. 7 §§ gymnasieförordningen.

Om man inte tar en gymnasieexamen får man ett studiebevis.

Individuell studieplan

Alla elever som börjar gymnasiet gör upp en individuell studieplan tillsammans med studievägledare eller mentor/ lärare. Den hjälper både dig och skolan att planera bättre. Du får sedan bygga vidare på din studieplan under tiden på gymnasiet allt eftersom du väljer inriktning, ämnen och kurser. Du har hela tiden möjlighet att diskutera din studieplan med studievägledare eller mentor.

Viktigt att veta om högskolan

Två länkar (öppnas i nytt fönster) till information om högskolans antagningsregler
www.antagning.se och www.studera.nu

Viktigt att veta om Yrkeshögskolan

Länk till Yrkeshögskolemyndighetens hemsida
www.yhmyndigheten.se

Studieekonomi

Studiebidrag

Studiebidraget betalas ut automatiskt och du behöver inte lämna in någon ansökan om det. Beloppet utbetalas för närvarande under högst tio månader per år. Studiebidraget kan dras in helt eller delvis om du har för stor frånvaro.

Reseersättning och inackorderingstillägg

Läs mer om reseersättning och inackorderingstillägg här.

 

Att söka till annan kommun/ort

Riksrekryterande utbildningar tar emot sökande från hela landet. Riksrekryterande innebär också att kommunen är skyldig att betala utbildningskostnaden för programmet. Till dessa utbildningar hör bland annat Riksidrottsgymnasium och IB.

Att söka ett nationellt program i en annan kommun

Om du vill gå ett nationellt program som inte finns på din hemort så har du rätt att söka till den ort där det finns.

Frisök

Du kan söka till program i andra kommuner även om de finns i hemkommunen. Om det finns lediga platser kan du bli antagen.

Friskola

Till friskola kan du söka oberoende av vilken kommun den ligger i.

Observera att…

Skellefteå kommun har samverkansavtal med alla kommuner i Västerbotten. Det innebär att du kan söka nationella program i vilken kommun som helst i Västerbotten.

Kontakt