Gymnasiesärskolan APL

Arbetsplatsförlagt lärande — APL

Den nya gymnasiesärskolan har ett starkt samarbete mellan skola och arbetsliv. På alla nationella program i gymnasiesärskolan har du 22 veckor arbetsförlagt lärande, APL. Under din APL innebär det att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser. APL är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrkesområde.

Praktik förekommer även på individuellt program.