Gymnasiesärskolans program

De nationella programmen består av ämnen och kurser som tillsammans blir 2 500 poäng. De kurser som ingår i programmet samlas i en individuell studieplan.

Alla nationella program är yrkesinriktade, vilket innebär att du kan börja arbeta direkt efter gymnasiesärskolan om du vill. Du kan också fortsätta studera på till exempel folkhögskola, inom studieförbund eller på särvux.

Som elev på ett nationellt program ska du vara ute på en arbetsplats i minst 22 veckor. Detta kallas Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Genom APL får du yrkeskunskaper och lär dig yrkeskulturen på en arbetsplats. APL kan göras på en eller flera arbetsplatser.

Som elev på det individuella programmet läser du främst ämnesområden utan betyg, men du kan också kombinera dina studier med kurser från gymnasiesärskolans nationella program.

Program

Individuella programmet

Hantverk och produktion

Hälsa, vård och omsorg

Skog, mark och djur

Kontakt