Poängplaner - gymnasiesärskolan

Alla program ska ha en fastställd poängplan, det har skolverket bestämt. Där ska det framgå vilka kurser som finns i programmen och vilken omfattning dessa kurser har (hur stora de är). Här under kan du hitta poängplaner för respektive år.

Varje elev i gymnasiesärskolan ska ha en individuell studieplan. Rektor har ett särskilt ansvar för att skolan tar fram en sådan i dialog med eleven. Den individuella studieplanen ska innehålla information om:

  • vilken studieväg eleven går på och de val av kurser eller ämnesområden som eleven har gjort
  • om eleven följer ett fullständigt eller utökat program
  • vilka kurser som ingår i elevens fullständiga program, vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet
  • om eleven följer ett individuellt anpassat program och i så fall vilka kurser som har bytts ut
  • om eleven följer ett reducerat program och i vilken omfattning samt om möjligt vilka kurser som har tagits bort
  • andra insatser som är bra för elevens kunskapsutveckling och som är menade att ingå i utbildningen om eleven följer ett introduktionsprogram

Poängplaner 2018-2022

Poängplaner 2017-2021

(pdf, öppnas i nytt fönster)

Hantverk och produktion
Hotell restaurang och bageri
Hälsa, vård och omsorg
Skog mark och djur

Poängplaner 2016-2020

(pdf, öppnas i nytt fönster)

Estetisk verksamhet
Hantverk och produktion
Hotell restaurang och bageri
Skog mark och djur 

Poängplaner 2015-2019

(pdf, öppnas i nytt fönster)

Estetisk verksamhet
Hantverk och produktion
Hotell restaurang och bageri
Skog mark och djur

Poängplaner 2014-2018

(pdf, öppnas i nytt fönster)

Estetisk verksamhet
Hantverk och produktion
Hotell restaurang och bageri
Skog mark och djur