Gymnasiesärskolans program

Skellefteå Kommun erbjuder nationella program och individuellt program. Alla program inom gymnasiesärskolan pågår under fyra år och den garanterade undervisningstiden är 3600 timmar.

De nationella programmen är alla yrkesinriktade där eleven genom APL- arbetsplatsförlagt lärande får ett praktiskt lärande ute på arbetsplats. Utbildningen består av ämnen och kurser som tillsammans omfattar 2500 poäng. De kurser som ingår i programmet samlas i en individuell studieplan. Varje elev ska få utvecklas så långt det är möjligt, det betyder att eleven kan läsa kurser från gymnasieskolans nationella program.

Det individuella programmet är till för elever som inte kan gå på ett nationellt program i gymnasiesärskolan på grund av sin funktionsnedsättning. Programmet ska utformas och anpassas för varje individ, utifrån förutsättningar och behov. Kunskaper under utbildningen ska ge förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Nationella program

  • Hantverk och produktion, HP
  • Hotell, restaurang och bageri, HRB
  • Hälsa, vård och omsorg, HVO - Nytt program HT -17
  • Skog, mark och djur, SMD

 

Hälsa, vård och omsorg

Programmet för hälsa, vård och omsorg är till för dig som vill arbeta med människor i olika åldrar och situationer. Utbildningen ger dig kunskaper om människans utveckling och olika behov som människor har, både barn och gamla. Du tränar dig i att klara arbetsuppgifter som du behöver för att kunna hjälpa andra människor. Du får lära dig om hälsa och hur valet av livsstil påverkar hälsan. Du lär dig om olika behov av vård och omsorg för att kunna utföra uppgifter på ett serviceinriktat sätt inom äldreomsorgen. Du lär dig även om barns utveckling och om omgivningens betydelse för att kunna utföra arbetet på förskola eller fritids.
Programgemensamma ämnen: Hälsa, människan, ser vice och bemötande och vård och omsorg.

 

Hantverk och produktion

På programmet för hantverk och produktion får du utveckla kunskaper och färdigheter för att till exempel kunna hantera verktyg och tillverkningsmetoder samt utveckla kunskaper om material som används inom branschen. Utbildningen innehåller design och formgivning i flera kurser.
Programgemensamma ämnen: Hantverk och produktion, Form och design, Material och verktyg.

 

Hotell, restaurang och bageri

Här får du utveckla kunskaper och färdigheter för arbete inom hotell, restaurang och bageri. Utbildningen förbereder för arbete med till exempel bageri- och konditorvaror, livsmedel och hygien, dukning, matlagning och hotellservice.
Programgemensamma ämnen: Måltids- och branschkunskap, Livsmedels- och näringskunskap, Hotell, bageri- och konditorikunskap, Service och bemötande.
 

Skog, mark och djur

På programmet skog, mark och djur får du kunskaper och färdigheter inom natur, skog och miljö samt naturbruksteknik. Utbildningen förbereder för arbete inom skogsnäringen eller arbete med djur.
Programgemensamma ämnen: Naturbruk, Naturbruksteknik, Biologi - naturbruk.

 

Individuella program

Individuellt program är till för dig som inte har förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt program. Du läser ämnesområden och utbildningen utformas utifrån varje enskild individs behov och förutsättningar. Man kan kombinera läsning med ämnesområden med kurser från ett nationellt gymnasiesärskoleprogram eller helt gå över till ett nationellt program inom gymnasiesärskolan.


Individuella program innehåller dessa ämnesområden:
• Estetisk verksamhet
• Hem- och konsumentkunskap
• Idrott och hälsa
• Natur och miljö
• Individ och samhälle
• Språk och kommunikation

 

Läs mera om Gymnasiesärskolan på Skolverkets hemsida

Kontakt